Inspecteur van der Werff overhandigt het eerste MVO-Keurmerkcertificaat dat is getoetst conform de ISO 26000 eisen 2021-6.

De geschenkspecialist mocht dan ook als eerste organisatie de toetsing doorlopen conform de vernieuwde MVO-Keurmerkchecklist. Een intensieve verdieping van de ISO 26000 heeft geresulteerd in het praktijkcomponent ‘Medewerker & MVO.’ De inspecteur houdt dan ook een interview met een medewerker in zake de bewijsvoering van de ISO 26000. Dat daarbij vooraf de Rubric 2021-1 niet gedeeld wordt is een bewuste keuze. Organisaties worden zo intrinsiek nog meer gestimuleerd om MVO in de praktijk te brengen.

Met de basis van de groene grondwet tekende zich dan ook een inspectie op waarbij Greengiving voortborduurde op zowel de initiële inspectie als de her-inspectie conform de ISO 26000 richtlijn 2019-4 en 2020-5. Daarbij viel een steeds sterker wordende positionering op. Deze organisatie heeft namelijk niet voor niets de naam ‘Greengiving’, daarnaast gaat de organisatie niet voor niets uit van de basis van ‘de groene grondwet.’ Deze organisatie volgt de Golden Circle van Simon Sinek in optima forma: beginnend bij de why van de de organisatie in plaats van eindigend.

De boodschap is dan ook glashelder: de geschenkspecialist toetst alle producten die in haar assortiment komen aan de groene grondwet. Zo wordt aan de poort bewaakt wat de naam waarmaakt: Greengiving. Het mocht een vast uitgangspunt worden bij vele keurmerkeisen op het vlak van de 3 P’s. Aansluitend mocht de inspecteur optekenen dat goed werkgeverschap tot uitdrukking komt in de werkomgeving en de wijze waarop personeel de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Beleidsmatig wordt tenslotte impact op het milieu teruggedrongen en waar mogelijk worden daadwerkelijk projecten gesteund die op MVO gebaseerd zijn. Het maakt Greengiving bijzonder, het geeft aan haar klanten, het geeft aan haar personeel, maar het geeft tevens terug aan de aarde. Een boodschap om na te volgen!