Mevr. Domburg neemt namens FVH Facility Groep het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

Met riante cijfers is FVH Facility Groep uit in bezit gekomen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. De landelijk werkende organisatie met vestigingen in Moordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Vollenhove en Rosmalen loopt daarmee voorop in de sector met een gecertificeerd MVO-beleid. Een MVO-beleid dat volgend jaar, bij de invoering van CSRD, haar vruchten in de sector nog meer mag plukken. Inspecteur Van der Werff mocht dan ook een ambitieus MVO-beleid toetsen waarbij de score dermate uitviel dat promotie op de ladder in een volgend kalenderjaar wederom in het verschiet ligt.

Als  conclusie oordeelde Van der Werff als volgt: ‘Doordat MVO is opgenomen in de visie van het bedrijf is het op alle gebied aantoonbaar onderdeel van de bedrijfvoering. Het personeelsbeleid wordt getoetst via een jaarlijks werknemersonderzoek. Het getuigt van goed werkgeverschap dat ondanks de positieve uitkomst de leiding de respons analyseert en waar nodig actie onderneemt. Samen met leveranciers en afnemers wordt de wijze van werken en gebruik van middelen onderzocht, waarmee invulling wordt gegeven aan innovatie op diverse gebied en het onderhouden van duurzame relaties. Leveranciers dienen aan te kunnen tonen dat zij verantwoord ondernemen. Dit wordt getoetst middels audits door de directie. Het bedrijf is betrokken bij de lokale samenleving, door lokaal inkopen en ontplooien van sociaal maatschappelijke initiatieven. Het toekennen van het MVO-Keurmerk is een terechte beloning’.

De MVO-Keurmerkcommissie breng hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van de FVH Facility Groep met deze mooie prestatie.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http:/www.fvhfacility.nl