Dhr. Wiedijk neemt namens Fauna Protect en CSN Diensten het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

Vandaag werd het MVO-Keurmerk – ISO 26000 uitgereikt aan een wel zeer mooie en unieke organisatie. Als eerste MVO-Keurmerkhouder gespecialiseerd in mitigerende dienstverlening mocht directeur Wiedijk het MVO-Keurmerk – ISO 26000 toevoegen. De organisatie werkt nauw samen met diverse ecologen en conform EWP (Ecologisch Werkprotocol, red.) aan het verminderen van negatieve effecten bij de uitvoer van grote projecten. Denk aan renovaties en verbouwingen die stilgelegd moeten worden door de aanwezigheid van beschermde diersoorten.

In samenwerking met ecologen draagt Fauna Protect er zorg voor dat de wetgeving wordt nageleefd en dat aan de richtlijnen wordt voldaan om een ontheffing te krijgen. De ecoloog stelt een soortenmanagementplan (SMP) op. Fauna Protect ontvangt vervolgens een ecologisch werkprotocol (EWP) van de ecoloog. Aan de hand van dat protocol worden mitigerende maatregelen uitgevoerd. Fauna Protect heeft dan ook reeds meer dan 7.500 woningen ontmoedigd en zorg gedragen voor ca. 350 succesvolle projecten.

Verduurzaming wordt in de praktijk met Fauna Protect mogelijk gemaakt, de organisatie is dan ook zeer geschoeid op een sterk MVO-beleid. Hiervan behouden we de rapportage voor aan Fauna Protect zelf, al mag de conclusie van auditor Van der Werff niet ontbreken: ‘Het bedrijf toont aan op alle aspecten van MVO beleid te ontwikkelen en initiatieven te nemen. De MVO prestaties worden gemeten in een PDCA-cyclus aan de hand van een aantal SDG’s. De ontwikkelingen van het Fauna Protect concept zijn innovatief en hebben een positieve impact op het milieu. Het als team twee dagen per jaar doen van vrijwilligerswerk tijdens werktijd is een mooi voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid. Het MVO-Keurmerk, niveau basic, is een terechte erkenning’.

De felicitaties zijn voor het succesvolle team van Fauna Protect en CSN Diensten uit Rijen!