Afbeelding ter illustratie.

Enkele vertegenwoordigers van het MVO-Keurmerk zijn recent samengekomen om het achterliggende jaar te evalueren. Naast de oplevering van de nieuwe huisstijl werd uitgebreid stilgestaan bij het project van de opdeling van het MVO-Keurmerk in vier niveaus. De evaluatie stond verder in het teken van de forse uitbreiding die het bestand MVO-Keurmerkhouders heeft doorgemaakt. Er bleek echter meer, tevens was er sprake van nieuwe ontwikkelingen die bij de eerste toetsingen in 2018 nog niet voor mogelijk werden gehouden.

2018 – 2020

Allereerst werd afscheid genomen van het oude MVO-Keurmerklogo. Op veler verzoek werd gedurende 2021 gewerkt aan de oplevering van een nieuwe huisstijl die meer aansprekend is en past bij de fase waar het MVO-Keurmerk zich in bevindt. Wat volgde was dan ook een korte terugblik op de ‘oude’ verschijning van het MVO-Keurmerk in 2018. Een verschijning die bij de start werd gedragen door nauwelijks tien organisaties. Er was dan ook alle ruimte voor een terugblik op de pionierstijd die nog maar kort achter ons ligt.

Het MVO-Keurmerklogo dat dienst deed vanaf 2018 tot en met 2021.

Er werd stilgestaan bij het tweede jaar van het MVO-Keurmerk in 2019. Een jaar waarin de MVO-Keurmerkeisen werden gewijzigd en waarin organisaties op mochten gaan voor de tweede toetsing. Tevens een jaar waarin de eerste aanbesteding werd gewonnen met het MVO-Keurmerk. Het derde jaar stond in het teken van digitale toetsingen in verband met de uitbraak van de COVID-19 pandemie. In 2020 werd ook de vertaal- en transitieslag naar CSR Quality Mark gemaakt, wat voorziet in de behoefte naar een internationaal Keurmerkcertificaat en rapportage. Daarbij ontbrak de aandacht niet voor de uitreiking van het 50e MVO-Keurmerk door voorzitter Peter van Duijn.

Dhr. Van Schaijk (l.) ontvangt namens HAP Foods als 50e MVO-Keurmerkhouder het predicaat.

2021

Bij de evaluatie over het laatste kalenderjaar werd uitgebreid stilgestaan bij de opdeling van het MVO-Keurmerk in vier niveaus. Dit intensieve project bestreek een groot deel van het kalenderjaar waarbij de Keurmerkcommissie frequenter dan voorheen samenkwam. De oplevering van de niveaus Basic, Brons, Zilver en Goud medio oktober 2021 mocht dan ook op tijd zijn om de invoering ervan per 01-01-2022 mogelijk te maken. Wat tevens opviel was echter een detail dat vertegenwoordiger Van Voorst niet onopgemerkt voor bij wilde laten gaan. Het MVO-Keurmerk mocht een groei doormaken van liefst 50% ten opzichte van 2020. Het aantal bedrijven dat beschikt over het MVO-Keurmerk – ISO 26000 werd van 50 vergroot naar 75. Bedrijven uit verscheidene branches deden hun intrede en toonde bij aansluiting reeds ambitie en belangstelling als het ging om de opdeling van het MVO-Keurmerk in niveaus. De groei heeft dan ook verantwoordelijkheid met zich meegedragen voor de MVO-Keurmerkcommissie. Eind 2021 resulteerde dit dan ook tevens in het aantrekken van een nieuwe inspectrice voor de regio Zuid. Daarnaast werd een inspecteursbijeenkomst samengeroepen om de nieuwe wijze van toetsen te introduceren.

Een memorabel moment op 15 oktober 2021: de onthulling van het vernieuwde MVO-Keurmerk.

2022

Verantwoordelijk uitbouwen is voor 2022 het devies. Kwantiteit en kwaliteit moeten hand in hand blijven gaan. Inmiddels komen er andere uitdagingen aan het voetlicht. Zo zijn de eerste klachten binnengekomen over bedrijven die het MVO-Keurmerk voeren, maar niet hebben verworven. De MVO-Keurmerkcommissie hoopt uitgebreid te gaan worden om te voorzien in een betere afspiegeling van toetsende en getoetst wordende kant van de spreekwoordelijke tafel. Er vinden gesprekken plaats met een aantal MVO netwerken en de meerwaarde van het MVO-Keurmerk wordt inmiddels bij gemeentes en instanties opgemerkt. De inrichting van de chatfunctie kan op waardering rekenen, chatten is laagdrempelig en organisaties kunnen ook in de avonduren terecht. Bovenstaand vindt u tevens ons YouTubekanaal. Of de volgende mijlpaal hierop gepubliceerd wordt laat zich raden..

Een hartelijke groet,

namens de MVO-Keurmerkcommissie,

Gerard van der Werff