Voorzitter Van Duijn (r.) overhandigt het allereerste MVO-Keurmerkcertificaat op het niveau Zilver – ISO 26000 aan directeur Tielen.

Eind 2021 vergaderde de MVO-Keurmerkcommissie onder leiding van Peter van Duijn over de aanstaande verdieping van de ISO 26000 richtlijn. De vergadering stond in het teken van discussie over de mogelijke progressie van Keurmerkhouders langs de ISO 26000 meetlat. Er tekende zich twijfel af of het mogelijk zou zijn: Keurmerkhouders die op de versie 2021-6 zo goed hebben gepresteerd dat zij een niveau over kunnen slaan in 2022. Daarbij tekende zich de vraag af wanneer dit concreet zou worden, medio mei 2022 of eind 2022? Niets werd minder waar, Edumar Metaalbewerking sloeg het niveau Brons over en verwierf als eerste bedrijf in Nederland het MVO-Keurmerk – ISO 26000 op het niveau Zilver. Nota bene in de maand januari, tot verbazing van beschouwers.

Voor de inspectie werd Van Duijn als voorzitter reeds gecontacteerd over de ambitie van Edumar Metaalbewerking. De reactie was dan ook duidelijk: ‘mocht dit tot resultaat leiden dan hoop ik namens de MVO-Keurmerkcommissie en inspecteur de uitreiking voor mijn rekening te nemen.’ De Keurmerkcommissie kwam na een review van de aanstaande rapportage dan ook overeen dat de registratie definitief plaats mocht gaan vinden. Het MVO-Keurmerkcertificaat conform ISO 26000 mocht voor het eerst op Zilver niveau opgemaakt worden conform de vernieuwde huisstijl.

Uiteraard is de checklist op het niveau Zilver openbaar te vinden op de website van het MVO-Keurmerk. Wat opvalt is de zwaarte van eisen, op dit niveau geldt geen scoreoptie meer. De observatie van bewijsvoering dient concreet te worden weergegeven, niet voldoen aan één eis staat certificering reeds in de weg. Edumar ging dan ook een uitdaging van proporties aan, een uitdaging waarmee het vooroploopt, als het ware een sprint vooruit maakt op organisaties binnen en buiten de keten van metaalbewerking.

In de branche mocht vakblad MetaalNieuws een uitgebreid artikel publiceren over de prestatie van Edumar waarbij uitgebreid aandacht is gegeven aan de inhoudelijke invulling van de keurmerktoets. Het implementeren van SDG’s en een onderzoek of Edumar Metaalbewerking tot de top-10 van Nederland behoort zijn daarbij speerpunten die van een grote ambitie mogen getuigen. Het continue vooruitkijken werd dan ook treffend vervat in de zinsnede: ‘we hebben nu MVO-Zilver behaald, maar er is ook nog Goud.’ Wat de Keurmerkcommissie betreft een voorteken van het aanstaande gegeven dat Edumar bij de top-10 van Nederland hoort. De Metaalunie zal zich hier dan ook in de toekomst over gaan buigen. Bij de MVO-Keurmerkcommissie twijfelt er inmiddels niemand meer aan.

Voor een uitgebreid schrijven vanuit MetaalNieuws: http://www.metaalnieuws.nl/edumar-ontvangt-mvo-keurmerk-voor-goed-werkgeverschap