Edumar Metaalbewerking uit Someren heeft het MVO-Keurmerk – ISO 26000 wederom op het hoogste niveau vast weten te leggen. Een prestatie waar een meting van elke vezel MVO DNA aan voorafging, intern het podium voor Champions League genoemd. Aan Edumar kwam de overwinning toe, na een audit, second opinion en een lange wachttijd op de uitslag. Het MVO-Keurmerk – ISO 26000 werd verdiend op het niveau Goud toegekend. Wat hiervan de inhoud is? Lees mee in een korte schets, van het hoogste niveau MVO. Voetnoot: de organisatie verhoogde haar toeleggen op MVO met weer een forse aantoonbare bewijsvoering.

  • De organisatie heeft zich in 2023 toegelegd op het voldoen aan 51 verplichte eisen. in 2024 werd voldaan aan 62 verplichte eisen
  • Van deze 62 verplichte eisen is sprake van 22 componenten als uitbreidingscriteria op de eisen.
  • Van deze 62 verplichte eisen zijn 14 eisen opgenomen ten behoeve van feitelijke calculatie ten behoeve bedrijf én totale impact.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat minstens 3 SDG’s in praktijk worden gebracht.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat elke P aan minimaal één SDG dient te worden gekoppeld.
  • De SDG’s dienen gekoppeld te worden aan een managementsysteem of jaarverslag.
  • De aangestelde auditor leverde bevindingen bij de MVO-Keurmerkcommissie in als tweede controle ter verificatie.

De ISO 26000 rapportage van Edumar Metaalbewerking is dermate uitgebreid dat het een boekwerk verwordt voor de organisatie die meerdere malen van review is voorzien. Hier geld echter niet alleen boekwerk, maar ook een ticket MVO op het hoogste niveau dat het bedrijf dag bij dag kan hanteren. Een bewijsvoering die steeds meer gevraagd wordt en waarin Edumar zowel in de sector als het gehele bedrijfsleven haar vooroplopende positie ingenomen heeft. Auditor Gerard van der Werff besloot de audit dan ook als volgt: ‘Als ISO 9001 gecertificeerd bedrijf beheert Edumar Metaalbewerking alle processen in een managementsysteem. De MVO-doelstellingen zijn hierin duidelijk vastgelegd en als zodanig wordt het MVO beleid intern getoetst in een PDCA-cyclus. Het bedrijf geeft aantoonbaar invulling aan goed werkgeverschap, zowel wat betreft de primaire en secundaire voorwaarden, als opleiding, werkomstandigheden en inspraak. Innovaties hebben niet alleen betrekking op het efficiënt kunnen produceren van hoogwaardige producten, maar ook op het reduceren van afvalstromen en hergebruik. Het bedrijf heeft een nadrukkelijke binding met de lokale samenleving. Dit komt tot uitdrukking in lokaal inkopen en organisatie en ondersteuning van lokale activiteiten’. 

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Edumar Metaalbewerking met deze mooie prestatie!