Dhr. Verolme senior neemt het MVO-Keurmerk ISO 26000 in ontvangst.

Verolme Beheer uit Sas van Gent werkt in een bijzondere branche van afvalbeheer. In deze branche is het noodzakelijk om te beschikken over een bepaalde milieustandaard. Daarnaast is het verder onderscheiden conform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een flinke uitdaging. Toch overlegde Verolme Beheer hiervoor haar bewijsvoering. Het bedrijf dat bestaat uit Verolme Multi-Terminals, Biovero en Duurzaam Afvalbeheer Zeeland doorliep de audit met succes. 

Over het geheel van de 3 P’s scoren is dan uiteraard belangrijk, maar wat zijn concrete zaken waarin D.A.Z. nog verder gaat dan andere bedrijven? Zaken die verder gaan dan de standaard en die de ISO 26000 richtlijn tot norm verheffen, daar moet het bij het MVO-Keurmerk om gaan. De complete onderscheiding als het om MVO gaat: niet alleen een MVO-beleid hebben, zoals zoveel bedrijven. Maar ook een concreet MVO-beleid uitvoeren: het bewijs wordt dan beloning.

Durf bijvoorbeeld verder te gaan met je inzet voor goede arbeidsomstandigheden, ook als je in een sector met veel rokers werkt. Toon aan dat je niet alleen net als andere bedrijven maatschappelijke initiatieven steunt, maar laat ook zien wat dat percentage is, en is dat percentage reëel? Neem de term ‘support your locals’ tijdens COVID-19 serieus, geef eens een fiets weg aan een medewerker die in de buurt woont, met de auto komen is dan toch niet nodig? Ruim niet alleen het afval van je klant op omdat het je werk is, ga verder en voorkom überhaupt dat je klant afval creëert.

Zaken die in de toekomst de verdieping van de ISO 26000 norm zullen maken als het om de vernieuwde checklists 2021-6 gaat. Dat fruitmandje in de kantine is leuk, maar durf je verder te gaan door een medewerker ook op te roepen serieus te leven? En hoe hou je dit in balans, tot hoever zit MVO in de genen?

Duurzaam Afvalbeheer Zeeland liet zien verder te gaan, de verdieping op een juiste manier toe te passen. De verdieping conform ISO 26000. We willen hierbij Verolme beheer, waar de bedrijven D.A.Z., Biovero en Verolme Multi-Terminals onder vallen van harte feliciteren met het behalen van het MVO-Keurmerk!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.daz.nu