Binnen MVO onderscheiden we over het algemeen de 3 P’s. De P van ‘Planet’ wordt meestal één op één vertaald naar ‘Milieu’.

Bij diverse MVO audits en MVO keurmerkinspecties is het opvallend hoe matig de kennis van het onderwerp milieu is. In de beleving zijn milieu-eisen bij certificatie een bedreiging, terwijl het juist mogelijk is om geld te besparen. Dit geldt ook voor eisen vanuit wet- en regelgeving. Voor iedereen die werk maakt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het zinvol is om objectief te kijken wat milieu kost en wat de maatregelen op dit terrein opleveren.

Enkele voorbeelden:

  • Bedrijven die zich willen kwalificeren voor het Keurmerk MVO dienen een CO2-footprint op te stellen. Als onderbouwing van dit document dienen hierbij gegevens verzameld te worden van brandstofverbruik, elektraverbruik enz. Daarmee kan een footprint opgesteld worden en doelstellingen gesteld gaan worden. Voor sommigen is dit echt ‘moet dat nou’. Iedereen die even verder kijkt zegt: ‘tjonge, verbruiken we zoveel’. Of: ‘oei die auto heeft een hoge footprint…’ Kennis van CO2-emissies geeft concreet inzicht in de milieubelasting, maar zo ook in kosten en daarmee mogelijke kostenbesparingen.
  • Voldoen aan wetgeving is ook een eis. Hierop intern periodiek een check doen is uitermate nuttig. Onvolkomenheden kunt u tijdig oplossen. In het gesprek met de controlerende ambtenaar weet u beter waar u over praat en met een proactieve houding voorkomt u veel opmerkingen. Daarnaast: wat kosten financiële sancties, stillegging of het gedwongen snel nemen van maatregelen?
  • Het Keurmerk MVO vraagt ook om de milieu-inspanning van leveranciers inzichtelijk te maken. Een inventarisatie van deze prestaties levert veel verrassende inzichten op: veelal positief, soms ook teleurstellend. Hier kunnen soms stappen vooruit gezet worden! Anderzijds: ‘wat kopen we soms onbewust al milieuvriendelijk in, wat wordt er al niet aan eisen voldaan, hoe sterk is er al niet over nagedacht?’

Promoot uw inspanningen bij uw klanten! En zorg dat er nog stappen vooruit gezet kunnen worden: het maximale rendement halen blijft een mooi streven.

Heel bewust: de knop mag om. Voldoen aan milieueisen vanuit wet- en regelgeving en Keurmerken levert veel op. Inzicht: meten is weten, weten is kennis en kennis is macht. Geld; kostenbesparing zoals hierboven aangegeven. Imago: promoot dat u voldoet aan eisen wat betreft producten & diensten, maar ook wat betreft eisen aan organisatie, transportmiddelen enzovoort. Bijkomend voordeel: het werkt uitermate efficiënt binnen de kaders van wet- en regelgeving te blijven!