Eigenaresse Wagendorp neemt het zojuist verworven MVO-Keurmerkpredicaat conform de internationale richtlijn van de ISO 26000 in ontvangst.

Het gerenommeerde Conference Centre ZZIIN Den Haag heeft de ISO 26000 toetsing van het MVO-Keurmerk doorlopen. De organisatie die ergonomische vergaderruimtes aanbiedt heeft MVO tot in detail door de gehele bedrijfsvoering verweven. Duurzaamheid, kwaliteit en tegen verspilling zijn de 3 Kernwaarden van ZZIIN. Het mag resulteren in een aantal indrukwekkende opdrachtgevers van ZZIIN. Het ontvangen van politieke bewindspersonen is het team dan ook niet onbekend.

Dientengevolge werkten eigenaresse Wagendorp en haar team al geruime tijd aan het vastleggen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Inspecteur Van der Werff werd een maand geleden uitgenodigd om conform de richtlijnen de toetsing uit te voeren op de locatie op het Centraal Station in Den Haag. Hier beschikt ZZIIN inmiddels over maar liefst 25 vergader- en workshopruimtes, daarnaast is ZZIIN Brussel reeds in oprichting.

Over de gehele linie van de 3P’s werd dan ook een bewijsvoering aan de dag gelegd van indrukwekkende proporties. Het begint met het aantrekken van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, personeel wordt echter ook structureel fors boven het minimumloon betaald en een aanzienlijk percentage van de winst gaat naar maatschappelijke initiatieven.

Op het gebied van catering wordt fors geïnvesteerd in Cradle to Cradle, groente en fruit wordt namelijk zoveel mogelijk zelf geproduceerd. Daarnaast geldt een maximaal hergebruik door de aanlevering van producten in potten. Hiervoor is een speciaal contract aangegaan met een geselecteerde leverancier. De ergonomische ruimtes beschikken verder over een energielabel en maar liefst 85% van het meubilair is seculair.

Impressie van een evenement bij ZZIIN Den Haag, de bijeenkomst is voor het corona-tijdperk gehouden.

Tenslotte wordt samengewerkt met een steeds grotere groep klanten en organisaties die duurzame product- en dienstverlening als expliciete voorwaarde voor samenwerking zien. Tevens wordt een nieuw winstmodel vormgegeven waardoor een ieder in de keten een gelijk deel ontvangt. Het bleek al met al slechts een greep uit de zeer uitgebreide MVO-Bedrijfsvoering in de praktijk van ZZIIN Den Haag. Van der Werff mocht dan ook na de audit reeds concluderen dat er over de kwalificatie conform ISO 26000 geen twijfels meer behoefden te bestaan.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van ZZIIN Den Haag met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.zziin.nl/mvo