Directrice neemt het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

CC Facilities heeft haar naam als voorloper met het MVO-Keurmerk wederom waar gemaakt. De organisatie die zich professioneel en uitsluitend bezig houdt met schoonmaakvraagstukken beschikt over een portfolio hoogstaande opdrachtgevers die de identiteit van CC Facilities waarderen. Zo worden quick-scans, calculaties, aanbestedingsprocedures en opleidingen voor de schoonmaakbranche al meer dan 15 jaar gegeven in Nederland en het Vlaamstalig deel van België.

Inspecteur Van der Werff concludeerde na de ISO 26000 audit als volgt: ‘Het bedrijf toont dat het maatschappelijk verantwoord onderneemt in al haar facetten. Het maakt morele keuzes bij het handelen en heeft oog voor de behoeften van en is transparant over de gemaakte afspraken met de diverse stakeholders. Door op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan neemt het bedrijf haar maatschappelijke verantwoording op verschillende manieren. Groei en spreiding door het land leiden tot meer efficiëntie en daardoor terugdringen van uitstoot. Het bedrijf probeert voor meerdere doelgroepen van betekenis te kunnen zijn door vrijwilligerswerk te leveren of geld te doneren. Het MVO-Keurmerk wordt terecht al sinds 2018 uitgereikt aan CC Facilities.’

Nu duidelijk is geworden dat de CSRD verplichting definitief ingevoerd gaat worden zal CC Facilities straks nog meer de vruchten gaan plukken van haar voorloperschap. Maar daar later meer over, voor nu gaan de hartelijke felicitaties naar het gehele team van CC Facilities met het behalen van dit mooie resultaat!