Directeur Stuifbergen poseert namens Breedweer met het verworven MVO-Keurmerk – ISO 26000.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat Breedweer facilitaire diensten met ruime cijfers het MVO-Keurmerk op het niveau Zilver heeft vastgelegd. De organisatie van ‘niet lullen maar impact maken’ bewijst daarmee haar MVO identiteit ten maximale te implementeren in de organisatie. Voor de directie was het de reden om dan ook te versnellen. In het eerste inspectiejaar van het niveau Brons, Zilver en Goud werd direct het niveau Brons overgeslagen. 

Een toetsing als deze dient dan ook door middels het ‘vier-ogenprincipe’ na afloop doorgenomen te worden. Naast de toetsing door De Jong werd een review van de hand van Van der Werff uitgevoerd, waarna de MVO-Keurmerkcommissie op de hoogte gesteld werd van het eindresultaat. Uiteraard werden hierbij de benodigde vragen gesteld. Breedweer verkoopt geen dienstverlening, maar impact, hoe komt dit echter tot uitdrukking?

Deze impact laat zich duidelijk meten als het gaat om de prestaties uit het Sustainable Paspoort van Breedweer. Concrete doelen worden gekoppeld aan SDG’s, waarbij ontwikkelingen om tot verbetering te komen continue worden gemonitord. Middels dit systeem heeft de organisatie aantoonbaar impact gemaakt op de SDG’s geen armoede, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, eerlijk werk en economische groei, ongelijkheid verminderen, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie en partnerschap om doelstellingen te bereiken. Met maximaal overschrijdende bewijsvoering werd dan ook voldaan aan criterium 1.8 in zake implementeren, managen en verantwoorden van de SDG’s.

Als inspecteur werd de bewijsvoering dan ook dermate uitgebreid voorgelegd waarbij tevens opviel dat Breedweer de SDG’s meermaals terug laat komen. Middels een eigen Academy worden opleidingen en taaltrainingen aangeboden. Verder worden de werkmaanden gekoppeld aan SDG’s. Voor de medewerkers werd bijvoorbeeld in februari specifiek aandacht geschonken aan SDG-3, goede gezondheid en welzijn. Het continue monitoren van de SDG’s die van toepassing zijn op People, Planet en Profit maakt dan ook dat de weergave van de toetsing slechts een fractie is van de maximale impact van Breedweer. De ISO 26000 rapportage mocht er dan ook geen doekjes om winden, zowel inspecteur als commissie mag concluderen dat hier maximale impact wordt verkocht.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van Breedweer met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.breedweer.nl