Dhr. Sprong (r.) en inspecteur Van de Brug mogen trots verwijzen naar het verworven MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Facilitair dienstverlener All Clean uit Den Dolder heeft het MVO-Keurmerk conform ISO 26000 aan de certificeringsgalerij mogen toevoegen. Over de gehele linie bleek qua People, Planet en Profit een MVO-identiteit gewaarborgd wat steeds breder wordt uitgedragen door de organisatie.

Neem het gegeven dat maatschappelijk kwetsbaren worden betrokken en dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van medewerkers middels opleidingen en cursussen. Dit wordt verder verbreed met de ontmoediging van roken en het bijzondere feitje dat een aantal medewerkers hun gewicht bijhoudt en zo elkaar stimuleert tot een gezonde levensstijl.

De People kant mag dan goed uitgewerkt zijn, ook de linie qua Planet bleek gedegen van bewijsvoering voorzien. Uiteraard wordt er elk jaar een CO-2 footprint opgesteld waarbij wordt gewerkt aan verbetering. Tevens wordt geïnvesteerd in groene stroom. De verbreding bleek hier uit het feit dat op criteriapunt 3.10 werd gescoord door het stimuleren van duurzame inkoop. Bedrijven met een MVO-identiteit die andere bedrijven selecteren op hun MVO-beleid: dubbel impact, dubbel duurzaam!

De Profit kant mocht afsluitend op een goede score rekenen middels de inzet voor meerdere maatschappelijke initiatieven. Sponsoring van sportclubs, maar tevens de inzet voor een hospice kon op waardering van inspecteur Van de Brug rekenen. We willen hierbij Romano, Fred, directie en medewerkers dan ook van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Openbare checklist conform ISO 26000 inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen/

Meer info via: http://www.allclean.nl