Namens All Clean schoonmaak- en bedrijfsdiensten B.V. uit Den Dolder nemen dhr. Sprong en mevr. Brundel het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst.

All Clean schoonmaak- en bedrijfsdiensten uit Den Dolder heeft het MVO-Keurmerk – ISO 26000 mogen vastleggen. De facilitair dienstverlener doet daarmee opnieuw haar jarenlange opgebouwde MVO-beleid eer aan. Inspecteur Marcel de Jong mocht een afdoende score in zijn beoordeling opnemen om over te gaan tot uitreiking én afgifte van de ISO 26000 rapportage. Aan dat predicaat mocht overigens een wijziging opmerkzaam zijn, het waarmerk van de Stichting Keurmerk Toezicht waar het MVO-Keurmerk bij is ondergebracht sinds jaargang 2023. All Clean beschikt met certificaatnummer 019 namelijk over een riante serie audits. In een vroeg stadium, toen 120 deelnemende bedrijven nog een utopie bleek, besloot All Clean reeds bewust haar MVO-beleid van bekroning met het MVO-Keurmerk – ISO 26000 te voorzien. Verscheidene inspecteurs (voorschrift SKT) voerden dan ook door de jaren heen inspecties uit bij de facilitair dienstverlener uit Den Dolder.

De openbare checklist waar All Clean aan voldeed is in te zien via http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen. De rapportage hiervan is digitaal ten behoeve van de organisatie gearchiveerd in haar eigen online portal, zodat inzage op elk moment mogelijk is. Denk daarbij aan gesprekken met opdrachtgevers, leveranciers, relaties en andere belanghebbenden die de uitvraag naar MVO stellen. Zeker met het oog op 2024 een vraag die zeer zal toenemen. Het momentum dat je als organisatie dan direct kunt beschikken over de ISO 26000 rapportage is altijd een prettige zaak. Ook All Clean loopt wat dat betreft op de sector vooruit, wanneer in de invoering van CSRD verscheidene bedrijfsketens zal opschudden.

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van All Clean met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Meer informatie via: http:/www.allclean.nl