Een delegatie van Alembo N.V. poseert met het verworven MVO-Keurmerk – ISO 26000 op niveau Goud.

Als 3e organisatie heeft Alembo N.V. met vestigingen in Suriname en Nederland het MVO-Keurmerk behaalt. Een zeer sterke audit zorgde voor een primeur die sedert drie weken na de audit pas bekend werd gemaakt. Afgelopen weekend mocht auditor Gerard van der Werff na intensief overleg met de MVO-Keurmerkcommissie overgaan tot het toekennen van het ISO 26000 predicaat.

Het eisenpallet op dit niveau is zo uitgebreid dat we onderstaand een inzicht moeten geven. Het niveau wordt intern niet voor niets ‘Champions League’ niveau genoemd:

  • De organisatie heeft zich toegelegd op het voldoen aan 51 verplichte eisen.
  • Van deze 51 eisen is sprake van 22 componenten als uitbreidingscriteria op de eisen.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat minstens 3 SDG’s in praktijk worden gebracht.
  • Onder de eisen wordt gesteld dat elke P aan minimaal één SDG dient te worden gekoppeld.
  • De SDG’s dienen gekoppeld te worden aan een managementsysteem of jaarverslag.
  • De aangestelde auditor leverde bevindingen bij de MVO-Keurmerkcommissie in als tweede controle ter verificatie.

Op vrijdag 31 maart werd de MVO-Keurmerktoetsing dan ook doorlopen. In week 15 werd tot toekenning overgegaan na verificatie door de tweede auditor en alle leden van de MVO-Keurmerkcommissie. Auditor Gerard van der Werff concludeerde als volgt:

Alembo is een ISO9001 gecertificeerde service organisatie op gebied van klantenservice en gegevensverwerking die op een duurzame, vernieuwende en ondernemende wijze wil bijdragen aan de SDG’s. Men heeft er 3 geadopteerd: kwaliteit onderwijs, eerlijk werk en economische groei en duurzame steden en gemeenschappen. Hier wordt intern en extern over gecommuniceerd en gerapporteerd. Goed werkgeverschap wordt ingevuld door eerlijke lonen voor alle medewerkers, een vooruitstrevend beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit en het centraal staan van ‘werkgeluk’ in de manier van werken. Op gebied van milieu zijn maatregelen genomen om de CO2 voetafdruk te reduceren, afval te verminderen cq. te recyclen. De medewerkers zijn nadrukkelijk betrokken bij dit bewustwordingsproces. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven omschrijft Alembo als een voorbeeldbedrijf dat zich sterk inzet voor MVO. Uitkomsten van periodiek klanttevredenheidsonderzoek en leveranciersbeoordeling tonen dat stakeholders positief zijn over het bedrijf. Door de wijze waarop het bedrijf opereert en communiceert over haar activiteiten en SDG’s verdient het de toekenning van het MVO-Keurmerkcertificaat niveau Goud’.

Namens Alembo N.V.:

‘Sinds 2017 zijn wij bewust en doelgericht maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) inhoud gaan geven. Als (financieel) gezond, modern functionerende organisatie met vele diverse talenten willen wij op een duurzame, vernieuwende en ondernemende wijze bijdragen aan de 17 #SustainableDevelopmentGoals (#DuurzameOntwikkelingsdoelen) van de United Nations Suriname 🇺🇳. Dit doet wij intern voor de medewerkers, maar ook extern in samenwerking met andere organisaties.

Na een enquête onder alle medewerkers van Alembo zijn drie focus SDGs gekozen: kwaliteitsonderwijs (#SDG4), eerlijk werk en economische groei (#SDG8) en duurzame steden en gemeenschappen (#SDG11). In een uitgegeven MVO-SDG rapportage doen wij verslag van de activiteiten die ontplooid zijn in het kader van de gekozen focus SDGs’.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt haar hartelijke felicitaties over aan deze voorloper met MVO, en complimenteert de organisatie met het feit dat Alembo N.V. als eerste internationale bedrijf het MVO-Keurmerk op niveau Goud heeft verworven!