Na een uiterst succesvolle toetsing poseren dhr. Van Helden en mevr. Huisman met het verworven MVO-Keurmerk.

Advante uit Hardinxveld-Giessendam heeft de MVO-Keurmerktoetsing doorlopen. Het adviesbureau voor organisatie, management en opleiding werd geïnspecteerd door Gerard van der Werff volgens de MVO-Keurmerk checklist 2021-6 conform ISO 26000. Vooraf waren er zowel bij Advante als bij de MVO-Keurmerkcommissie gepaste verwachtingen. Advante is namelijk niet zomaar een organisatie. Het bedrijf is al meer dan 20 jaar hét adviesbureau van Veiligheidsregio’s en brandweer. Het team van Advante richt zich dan ook op het werkend krijgen van veranderopgaves. Samengevat zijn zij de inzichtgevers uit Hardinxveld-Giessendam.

Voorafgaande gesprekken mochten dan ook tekenend zijn voor een interessante inspectie conform de MVO-Keurmerk meetlat. Advante richt zich namelijk op het maken van maatschappelijke impact door een duurzaam, ondernemend en innovatief resultaat te bereiken voor haar opdrachtgevers. De instanties waarvoor dit vorm wordt gegeven zijn van noemenswaardig niveau, niet voor niets vallen Veiligheidsregio’s hieronder. Voor Advante is met een Veiligheidsregio samenwerken op het gebied van verduurzamen geen onbekend gegeven.

Inspecteur Van der Werff mocht dan ook een breed scala aan bewijsvoering onder ogen zien waarbij enkele zaken voor de belangstellende interessant zijn om te delen. Organisaties die MVO geïmplementeerd hebben lopen namelijk nogal eens tegen de zoektocht naar handvatten aan om de MVO-filosofie nog verder te verbreiden. Advante maakte bijvoorbeeld een aantal jaar geleden al een CO-2 footprint op. Deze footprint werd als gevolg van het MVO-beleid stevig gereduceerd. Daarnaast wordt alleen nog gereden in elektrische auto’s. Dan kom je op het punt dat er geen winst meer is te behalen op brandstof verbruik, hoe ga je nu verder?

Advante besloot structureel de dialoog in zake duurzaamheid aan te gaan. Bij alle beslissingen wordt MVO meegewogen. Zo wordt bij events op een bepaalde locatie eerst gewogen of de locatie wel aantoonbaar werk maakt van duurzaamheid. Als het om relatiegeschenken gaat wordt duurzaamheid aan de poort gecontroleerd. Het pand waar Advante werkt is voorzien van zonnepanelen en duurzame oplossingen. Daarnaast wordt als vanzelfsprekend ook een vervangen bureau via Marktplaats terug de keten in gebracht.

Inspecteur Van der Werff mocht dan ook een uitermate hoge score noteren en overgaan tot uitreiking van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000. In de toekomst hopen we nog veel te horen van deze organisatie die het bestand van gecertificeerde organisaties aanzienlijk versterkt. De Keurmerkcommissie besluit dan ook met het overbrengen van de hartelijke felicitaties aan het team van Advante en haar relaties!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.advante.nl