Organisatie Advante heeft haar overzicht gedeeld van de maatschappelijke impact in het jaar 2021. Het adviesbureau voor organisatie, management en opleiding geeft hierin bewust een breed beeld af betreffende duurzaamheid. Partners als Stichting Present Rotterdam en Loyaltree mochten zichtbaar bijdragen aan de realisatie van wat binnen Advante ook wel missie-vol-ondernemen wordt genoemd. Met deze stap benadrukt Advante treffend waar zij voor staat. Maatschappelijk relevant, duurzaam, innovatief en ondernemend: da’s Advante.

U vindt de impactrapportage via: https://www.linkedin.com/posts/advante