Impressie van het verworven MVO-Keurmerkcertificaat van Advante.

Het adviesbureau op het gebied van management en bedrijfsvoering van publieke organisaties is wederom gecertificeerd met het MVO-Keurmerk. Advante behaalde bij eerdere toetsingen reeds unieke scores en mocht dientengevolge wederom progressie maken conform de ISO 26000 richtlijn. Mede organisaties uit Hardinxveld-Giessendam die nog bezig zijn met de voorbereidingen mogen dan ook een voorbeeld zien in Advante, eerder door ons geciteerd als: ‘MVO ondernemend in de zuiverste zin van het woord.’

De verantwoording van inspecteur Van der Werff voor de unieke score is als volgt: ‘Advante blijft aantonen dat het een organisatie is die op heldere wijze een beleid voert dat maatschappelijk verantwoord is. De SDG’s (1,4 en 8) die hier bij benoemd zijn, maar ook niet gericht op fulltime werken, inclusief directie, om werk-privébalans te kunnen borgen, het niet meer automatisch een (nieuwe) leaseauto ter beschikking stellen, het aanstellen van een externe accountant waarvan de kernwaarden aansluiten bij die van Advante zijn hier voorbeelden van. De CO2 voetafdruk over 2022 is netto positief. Doelstelling is om impactvolle projecten uit te voeren met oog voor CO2 positieve realisatie, waarbij ook de opdrachtgever bijdraagt aan compensatie. Sociaal maatschappelijk draagt Advante bij aan diverse projecten in Rotterdam. Het MVO-certificaat niveau Brons is een terechte beloning voor dit innovatieve bedrijf’.

De MVO-Keurmerkcommissie breng hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Advante met het verwerven van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!