Impressie van een bijeenkomst van de commissie, v.l.n.r. Henk Achterberg (Vertegenwoordiger KMNL), Martin Bogers (Adviseur), Sjors Westdorp (Vertegenwoordiger MVO-Keurmerkhouders), Gerard van der Werff (Secretaris) en Peter van Duijn (Voorzitter). Niet op de foto: Gijsbert van Voorst (Vertegenwoordiger KMNL) en Rik van de Noort (Jeugdlid).

De MVO-Keurmerkcommissie heeft zich onder leiding van Peter van Duijn versterkt met de aanstelling van Sjors Westdorp. Hiermee mocht een langgekoesterde wens in vervulling gaan, de leden wensten namelijk al enige tijd ‘de andere kant van de tafel’ aan de commissietafel terug te zien. De vacature betrof dan ook een vertegenwoordiger van MVO-Keurmerkhouders. In vorige jaren bleek invulling met één MVO-keurmerkhouder op het toen nog onder de 50 liggende aantal bedrijven geen optie. Op objectieve gronden werd dit meermaals afgewezen.

In Westdorp vond echter de gehele commissie een kandidaat die zich niet tot de MVO-Keurmerkhouders hoeft te rekenen. Tot op heden begeleidde Westdorp enkele organisaties naar de toetsing van het MVO-Keurmerk. Hierbij werd hij door deze organisaties extern aangesteld als kwaliteitsdeskundige. Juist deze scheiding waarbij er geen Keurmerkhouder aan tafel zit maar een externe vertegenwoordiger van een aantal Keurmerkhouders baande de weg dan ook voor invulling. Bespiegelingen vanuit de getoetste kant en de toetsende kant vormden dan ook het decor van de vergadering waarbij Westdorp zijn entree mocht maken.

Als voorbereiding op de aanstaande 80e MVO-Keurmerkuitreiking werd dan ook werk gemaakt van de evaluatie van inspecties en het bijhouden van de vergaande ontwikkelingen in het MVO landschap. Een kritische blik op de keurmerkeisen blijft van urgent belang nu de ISO 26000 richtlijn op vier niveaus wordt getoetst. Op verzoek hoopt Westdorp zich nog voor te stellen middels het delen van een artikel. Voor nu zijn wij hem dankbaar dat hij met ons de volgende stap wil nemen, op weg naar nog meer, nog meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Meer informatie verschijnt binnenkort.