Over het MVO-Keurmerk

... een praktische aanpak ...

Wat is het MVO-Keurmerk precies?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is veel meer dan de elementen 'People - Planet - Profit'. Door de steeds maar toenemende verzoeken van bedrijven en instanties uit de profit en non-profitsector naar een MVO-certificaat heeft het in de vorm van het MVO-Keurmerk eindelijk gestalte gekregen.

 

Het MVO-Keurmerk heeft een haalbaar en transparant karakter en is door een reële investering en gedegen voorbereiding goed te behalen. Daarnaast is het MVO-Keurmerk qua eisen zo ingedeeld dat het voldoet aan de normen die op dit moment gelden volgens de NEN-ISO 26000.

Zaken doen met een organisatie met het MVO-Keurmerk is kiezen voor een verantwoorde, faire en duurzame samenwerking. Het MVO-Keurmerk wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties die op een maatschappelijke en duurzame wijze hun bedrijfsvoering managen. Het geeft u inzicht in uw duurzame prestaties.

Mocht uw bedrijf zich graag duurzaam willen profileren bij uw medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, relaties, brancheorganisaties en overheden, dan bent u bij ons MVO-Keurmerk op de goede weg. Sluit u nu aan bij de groep van gecertificeerde MVO-Bedrijven en raadpleeg de checklist met de criteria voor het keurmerkcertificaat op onze website.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als continue duurzaam draagvlak binnen uw organisatie met het behalen van het MVO-Keurmerk!

Veel gestelde vragen over MVO-Keurmerk

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Uw organisatie die op een maatschappelijk verantwoorde manier werkt, streeft niet alleen naar winst uit arbeid (Profit), maar stellen daarnaast ook de mens (People), het milieu en de leefomgeving (Planet) centraal. U bent actief bezig en bewust van de uitwerking van uw activiteiten op de mens, het milieu en de gehele maatschappij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een erg breed begrip. Het zal klanten en opdrachtgevers aanspreken als een bedrijf waarde wil toevoegen voor de rest van de gehele planeet en niet alleen zelf geld wil verdienen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan een alternatief of antwoord bieden voor een negatieve vraag. Om MVO consequent en op een geloofwaardige en duurzame manier toe te passen zal het echter verankerd moeten zijn in alle bedrijfsprocessen.

Waarom MVO-Keurmerk?

Diverse kleine bedrijven uit met name het MKB-segment benaderden Keurmerk Nederland met klachten over de enorme kosten die komen kijken bij het behalen van een MVO certificering.

Volgens ons hadden zij gelijk, daarom hebben wij als Keurmerk Nederland snel actie ondernomen. Na uitgebreid onderzoek met deskundigen uit het MVO veld is het Keurmerk MVO volgens de internationale norm van de ISO 26000 opgericht. Het enige MVO-Keurmerk met ISO 26000 in haar naam en opgebouwd volgens de peilers People, Planet en Profit.

Het is een mooi en duurzaam alternatief. Zo hebben wij bijvoorbeeld een groep studenten die het MVO-beleid elk jaar willen verbeteren. Of een schoonmaakbedrijf dat tegenwoordig rendement haalt uit circulair en cradle-to-cradle ondernemen. Of die ondernemer die in zijn dorp de krant haalde met zijn Keurmerk MVO. Maar ook een MVO-pionier die de uitgebreide rapportage conform ISO 26000 norm na de audit verkrijgt. Zijn relatie vroeg hem naar dat MVO-Keurmerk aan de wand. Bij het zien van de rapportage wilde hij 'm ook.

De één gebruikt het bij een aanbesteding, de volgende voor zijn duurzame webshop. Net voor het betalen bijvoorbeeld, 'wij hebben het MVO-Keurmerk uiteraard in bezit.' Of op beurzen zoals de Horecava en Vakbeurs Facilitair, waar onze Keurmerkhouders komen. Maar ook MVO Keurmerkhouders die het logo op hun product drukken, dat is een prima meerwaarde.

Waar moet ik aan voldoen voor het Keurmerk MVO?

De keurmerkeisen voor het MVO-Keurmerk zijn als volgt opgebouwd en zijn ingedeeld in vier thema’s in de checklist:

  1. Algemene eisen met betrekking tot uw organisatie
  2. Eisen op het gebied van de eerste P: People
  3. Eisen op het gebied van de tweede P: Planet
  4. Eisen op het gebied van de derde P: Profit

U kunt uw bewijzen en antwoorden aantonen middels diverse documenten (zowel digitaal als hardcopy) en hierop enige toelichting kan geven.

Naast enkele verplichte algemene vragen en eisen, zijn voor iedere andere vraag maximaal 5 punten te behalen. In totaal kunnen 100 punten worden behaald. Bij een score van minimaal 70 punten, zal het MVO-Keurmerk worden toegekend. De totaalscore zal door 10 worden gedeeld en worden vermeld op de rapportage. Naast het certificaat wordt tevens de rapportage bij het resultaat afgegeven. Deze kunt u zodoende ook versturen aan relaties, opdrachtgevers, medewerkers en instanties.

Tevens ontvangt u de nodige logo’s (in pdf, png, jpg e.d.) en krijgt u de mogelijkheid de nodige stickers bij te bestellen.

Wat zijn de voordelen als MVO-Keurmerk lid?

Het MVO-Keurmerk is ontwikkeld door Keurmerk Nederland is samenwerking met een aantal MVO-betrokken ondernemers. Het doel van het keurmerk is het uitdragen van de meerwaarde van organisaties en bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen betrokken.

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming:

  • Positioneert u zich onderscheidend en bindt u uw klanten;
  • Scoort u met het MVO-Keurmerk in aanbestedingen en tenders;
  • Verankert u maatschappelijk verantwoord ondernemen op een structurele, praktische en financieel gezonde wijze uw bedrijfsvoering;
  • Bent u een volwaardige en gewaardeerde gesprekspartner voor lokale overheden en brancheorganisaties;
  • Bent u door Keurmerk Nederland onafhankelijk getoetst: u voldoet aan de criteria van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals deze zijn vastgelegd in ISO-26000.
Hoe vaak vindt een inspectie plaats?

De inspectie van het MVO-Keurmerk vindt een keer per jaar plaats. Na de eerste inspectie zullen de jaarlijkse herinspecties worden uitgebreid met het houden van interviews van enkele medewerkers binnen uw organisatie.

Wat is de werkwijze bij een keurmerkinspectie?

Het MVO-Keurmerk wordt bij de bedrijven in de organisatie zelf getoetst door vakkundige inspecteurs van Keurmerk Nederland.

Aan de hand van de checklist (aanwezig in de online portal) kunt u voor uw bedrijf vaststellen of u klaar bent voor de audit.

Op de afgesproken datum zal de inspecteur in gemiddeld één dagdeel de checklist met u doornemen en beoordelen. Na afloop van de inspectie wordt bij succes het MVO-Keurmerk aan uw onderneming uitgereikt.

De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van de keurmerkeisen en toont aan of u objectief voldoet aan een aantal kritische punten op het gebied van MVO waarop opdrachtgevers en medewerkers u kunnen beoordelen. Ook voldoet u objectief aantoonbaar aan diverse wet- en regelgeving volgens de NEN ISO 26000 norm.

Door het behalen van het MVO-Keurmerk toont u aan dat uw bedrijf tot de vooraanstaande bedrijven op het gebied van MVO in uw branche wilt behoren. Mocht u zich hier in herkennen, dan kunt u via de website contact met ons opnemen. Vervolgens zal een van onze accountmanagers een afspraak met u inplannen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Voer uw naam in.
Vul een geldig e-mailadres in.
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Typ uw bericht.

Wat zeggen onze MVO-Keurmerkhouders?

ontmoet ze hier allemaal

Wat zeggen onze MVO-Keurmerkhouders?