Recente ontwikkelingen rond het MVO-Keurmerk

... lees de laatste updates!

Ontdek wie al ondernemen met het MVO-Keurmerk

Wekelijks versterkt het duurzame geluid...

Schoonmaakbedrijf Haagsehof komt in bezit van MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Schoonmaakbedrijf Haagsehof uit Rijswijk heeft met succes het MVO-Keurmerk – ISO 26000 mogen vastleggen voor de organisatie. Het zeer uitgebreide MVO-beleid dat via de website van Haagsehof inzichtelijk is heeft daarmee een mooie bekroning gekregen. Aandacht voor de SDG’s, verlaging CO-2 voetafdruk, opleidingsbeleid, doorgroeimogelijkheden, energiebesparende maatregelen en bovenal een gestructureerd doorvoeren van MVO over meerdere…

Lees meer...

CSRD artikel: rapporteren over duurzaamheid

Rapporteren over duurzaamheid (CSRD) Ongetwijfeld weet u, als ondernemer die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, van het bestaan van de CSRD. In grote lijnen is bekend welke organisaties als eerste moeten gaan voldoen aan deze richtlijn en waaraan deze organisaties dan moeten gaan voldoen. Tegelijk is er ook nog veel onbekend. Zo sloot…

Lees meer...

M.J. Verkerk Facilitair behaalt MVO-Keurmerk – ISO 26000!

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat M.J. Verkerk Facilitair het MVO-Keurmerk – ISO 26000 heeft verworven. De facilitair dienstverlener uit Alphen aan den Rijn voegt daarmee de bekroning toe op een jarenlang uitgebouwd MVO-beleid. M.J. Verkerk is daarmee de eerste organisatie uit een lange, nieuwe reeks audits. Een reeks die…

Lees meer...

Geelen & Loontjens behaalt MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Dhr. en mevr. Geelen nemen namens Geelen & Loontjens het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst. De welbekende facilitaire dienstverlener, Geelen & Loontjens uit Maastricht, heeft de organisatie MVO-Keurmerk – ISO 26000 gecertificeerd. Het aantal MVO-Keurmerkbedrijven uit Maastricht neemt daarmee verder toe, opvallend is dat met name Maastricht en Venlo zich tot steden mogen rekenen…

Lees meer...

HAP Foods Holland B.V. behaalt MVO-Keurmerk met ruime cijfers!

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat HAP Foods uit Ridderkerk het MVO-Keurmerk – ISO 26000 heeft mogen toevoegen aan de certificeringsgalerij. De internationale groothandel in voedingsmiddelen zet daarmee haar organisatie nog verder op de kaart wat MVO-beleid betreft. Met een stevige ISO 26000 rapportage ten behoeve van de organisatie mocht…

Lees meer...

120e Organisatie gaat op voor MVO-Keurmerk – ISO 26000 toetsing!

De wachtrij MVO-Keurmerkinspecties is verder toegenomen. Van een oproep of zoektocht naar de 120e MVO-Keurmerkorganisatie is nauwelijks sprake geweest. Inmiddels zijn liefst zeven organisaties op weg naar de ISO 26000 toetsing waardoor het draagvlak MVO-Keurmerkbedrijven de grens van 120 gaat overschrijden. Factoren als de aanstaande invoering van CSRD, toenemende vraag naar MVO bij aanbestedingen en…

Lees meer...

Nieuwe organisaties, waaronder Medische Laboratoria gaan op voor MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Een reeks nieuwe ISO 26000 toetsingen zijn de revue gepasseerd. Onder de aanmeldingen mogen wederom nieuwe sectoren de uitdaging aangaan om het MVO-beleid te bekronen met het MVO-Keurmerk. Voor 2023 zal tevens het eerste laboratorium het MVO-Keurmerk gaan meten aan de ISO 26000 richtlijn. Het tempo waarin het MVO-Keurmerk haar draagvlak ziet vergroten mag op…

Lees meer...

Datadigest boekt promotie met MVO-Keurmerk – ISO 26000 Zilver!

De MVO-Keurmerkcommissie is na een second review akkoord gegaan met verhoging van de MVO-Keurmerk positie van Datadigest uit Rijswijk. De IT specialisten mogen met directe ingang het MVO-Keurmerk – ISO 26000 op het niveau Zilver gaan voeren. Auditor Gerard van der Werff kreeg een week na de jubileumaudit (14-09) akkoord op zijn bevindingen. Datadigest is…

Lees meer...

Op weg naar: het 120e MVO-Keurmerkbedrijf!

Aanmeldingen en pre audits dragen bij aan het gegeven dat het MVO-Keurmerk de komende weken de grens van 115 MVO-Keurmerkbedrijven hoopt te passen. Tevens hoopt de stap naar 120 MVO-Keurmerkbedrijven in zicht te zijn. Voor alle bedrijven geldt: de ISO 26000 rapportage hoopt u tevens een zo goed mogelijke voorsprong te geven als de CSRD…

Lees meer...

Eerste Jubilieum: MVO-Keurmerk bestaat 5 jaar!

Uit alle hoogtepunten is het lastig kiezen. De opmars die het MVO-Keurmerk heeft gemaakt de achterliggende jaren maakt dat de gedrevenheid van de MVO-Keurmerkcommissie blijft toenemen. Dit jubileum vieren we gepast, de energie blijft gestoken worden in versterking van de eisen. Inmiddels wordt gewerkt aan opnamen SROI, CSRD en de meting van de totale impact…

Lees meer...

Network Team Leusden behaalt MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Namens Network Team Leusden nemen Dhr. van Loenen en Van Beek het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst. Network Team Leusden heeft de eerste inspectie van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 doorlopen. Het bedrijf is dé leverancier van certificeerbare, veilige CAT-netwerkaansluiting en de daarbij behorende componenten. Voor de niet bekende lezer, welbekende opdrachtgevers als Albert…

Lees meer...

Voor de tweede keer het Gouden MVO-Keurmerk: FrisFacilitair doet het!

Mevr. Vermeij, dhr. Van de Brug (auditor) en mevr. Uijterlinde poseren met het MVO-Keurmerk Goud. Sinds kalenderjaar 2022 is de normontwikkeling binnen het MVO-Keurmerk – ISO 26000 een feit. Een zekere progressie is mogelijk om door te groeien van het niveau Basic, naar het niveau Brons, Zilver en tenslotte Goud. Breed georiënteerde dienstverlener én Sociaal…

Lees meer...

Op weg naar het eerste jubileum: 5 jaar MVO-Keurmerk – ISO 26000

Afbeelding ter illustratie 14-09-2018 – 14-09-2023. In een kort verleden werd op een bewolkte vrijdagmiddag dan eindelijk het startschot gegeven: het MVO-Keurmerk werd officieel opgericht. Wat voorafging waren jaren van onderzoek, pilot inspecties, het inrichten van benodigde protocollen, reglementen, het organiseren van de Keurmerkcommissie en het onderbrengen van het Keurmerk bij de RvT (nu Stichting…

Lees meer...

Conference Center ZZIIN (Den Haag) verwerft MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Dhr. Van den Heuvel neemt, namens Conference Centre ZZIIN Den Haag, het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst. Het welbekende conferentie centrum, ZZIIN uit Den Haag, heeft de organisatie MVO-Keurmerk – ISO 26000 gecertificeerd. Met opdrachtgevers als het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Rijkswaterstaat en de gemeente Den Haag zet het centrum daarmee een stap…

Lees meer...

Familiebedrijf Henry Totaal uit Roosendaal behaalt MVO-Keurmerk met klasse!

Henry Totaal V.O.F. uit Roosendaal is met prima resultaten in bezit gekomen van het MVO-Keurmerk. Inspecteur Piet van Ballegooijen mocht na een succesvolle ISO 26000 toetsing overgaan tot de uitreiking van het predicaat dat inmiddels hard op weg is naar een draagvlak van ca. 120 organisaties. De specialisten uit Roosendaal op het gebied van totaal…

Lees meer...

Nieuwe stap in ontwikkeling: persoonscertificatie gaat recht doen aan individu

Als volgende stap in de gestaag volgende ontwikkelingen pakt het MVO-Keurmerk verder door. Na onderbrengen van het MVO-Keurmerk bij de Stichting Keurmerk Toezicht zal tevens het individu binnen de organisatie erkenning mogen verkrijgen. Dit houdt in dat de dragende kracht achter het bedrijf dat het MVO-Keurmerk verwerft hiervoor een persoonscertificatie kan aanvragen. De persoonscertificatie verkrijgt…

Lees meer...

Ambitieus Vandersterre behaalt MVO-Keurmerk – Brons!

Vandersterre uit Bodegraven heeft de eerste inspectie van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 doorlopen. Het ambitieuze familiebedrijf sloeg daarbij direct het niveau Basic over en stelde haar vizier op het niveau Brons. Inspectrice Vink kreeg een MVO-beleid voor ogen inclusief MVO verslaglegging dat de achterliggende jaren met precisie opgemaakt én in praktijk gebracht is. Het…

Lees meer...

De 12 ESRS richtlijnen als onderdeel van CSRD

Onderstaande 12 richtlijnen, ook wel ESRS genoemd, dienen als het scala richtlijnen voor bedrijven als onderdeel van CSRD. Standaard Thema Inhoud ESRS 1 Vervuiling Beheer en impact van vervuilende stoffen. ESRS 2 Biodiversiteit Bescherming van de biodiversiteit en ecosysteem. ESRS 3 Circulaire Economie Hergebruik en duurzaam afvalbeheer. ESRS 4 Werknemers Gezondheid, rechten en welzijn medewerkers.…

Lees meer...

Zowel 111e als 112e organisatie verwerven MVO-Keurmerk – ISO 26000!

In rap tempo zijn zowel de 111e als 112 organisatie succesvol MVO-Keurmerk gecertificeerd. Nu Q4 langzamerhand in zicht komt neemt ook de urgentie toe voor organisaties om vanaf 01-01-2024 het MVO-Keurmerk geïmplementeerd te hebben. Dit vanuit het oogpunt om af te ronden voordat CSRD haar intrede zal maken in diverse bedrijfsketens. De komende dagen volgen…

Lees meer...

Europese Commissie stemt in met 12 richtlijnen als onderdeel van CSRD

De Europese Commissie heeft ingestemd met 12 richtlijnen als onderdeel van de komende CSRD verplichting. In het kort: verslaglegging van niet-financiële informatie moet net zo belangrijk worden als de traditionele financiële verslaggeving. Over boekjaar 2024 wordt de CSRD van kracht voor de beursgenoteerde bedrijven, waarna het mkb zal volgen. Dat het mkb vaak niet zal…

Lees meer...

Update: werkgroep CSRD werkt aan kennisdeling

Met het verstrijken van de vakantieperiode heeft de werkgroep CSRD niet stilgezeten. Medio september hoopt meer informatie vrijgegeven te worden over de invoering van CSRD en de implementatie van facetten uit de CSRD in het MVO-Keurmerk. Het doel mag duidelijk zijn: MVO-Keurmerkhouders zullen vooruitlopen op komende wet- en regelgeving. Wordt vervolgd.

Lees meer...

Nieuwe serie audits zet koers naar 115 MVO-Keurmerkbedrijven!

Medio juni 2023 eindigde inspectrice Vink haar MVO-inspectie met de conclusie dat het 110e MVO-Keurmerkbedrijf een feit werd. Nu het bekende zomerreces in certificeringsland ten einde loopt is dit feit reeds achterhaald. Een nieuwe serie audits brengt het MVO-Keurmerk op gestage koers naar 115 aangesloten organisaties. Van de vele bedrijven die met de voorbereidingen bezig…

Lees meer...

Leeuwerik behaalt MVO-Keurmerk met overtuiging!

Dhr. De Laat en dhr. Van Zuijlen nemen namens directie het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst. Organisatie Leeuwerik heeft recent de ISO 26000 toetsing betreffende het MVO-Keurmerk met succes doorlopen. De welbekende leverancier van plaatmateriaal zet daarmee een volgende stap in de sterke MVO bedrijfsvoering. De achterliggende jaren heeft Leeuwerik dan ook een MVO…

Lees meer...

LOA Full Surface Group behaalt MVO-Keurmerk – ISO 26000 kwalificatie!

Dhr. Vrijmoet (r.) neemt namens LOA het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst. De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat LOA Full Surface Group uit Tilburg de ISO 26000 toetsing succesvol heeft doorlopen. Auditor Thom van de Brug mocht na een intensieve toetsing progressie constateren ten opzichte van vorige jaren. In…

Lees meer...

Vooruitstrevend Flevosap behaalt MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Namens Flevosap neemt dhr. Van der Hout het MVO-Keurmerk – ISO 26000 in ontvangst. Het welbekende Flevosap uit Biddinghuizen heeft het MVO-Keurmerk – ISO 26000 vastgelegd voor de organisatie. Vooroplopend op komende CSRD wetgeving wordt daarmee een voorsprong genomen in de keten. Een voorsprong die straks van grotere waarde is dan menig bedrijf voorziet. Auditor…

Lees meer...