Afbeelding ter illustratie.

De MVO-Keurmerkcommissie heeft met ingang van heden de benodigde templates verkregen waarmee de totale huisstijl van zowel de MVO-Keurmerkcertificaten als de CSR Quality Mark Certificates zal worden gewijzigd. Met terugwerkende kracht zullen MVO-Keurmerkhouders over een inspectie die is uitgevoerd in het kalenderjaar 2022 een vernieuwd certificaat op maat verkrijgen.

De vernieuwde vormgeving is enerzijds een stap vooruit als het gaat om de verschijning van het Keurmerkcertificaat. Anderzijds beoogt de vernieuwing tegemoet te komen aan de indeling van de kwaliteitsstandaard van de ISO 26000 richtlijn. De indeling in de niveaus Basic, Brons, Zilver en Goud zal op gepaste wijze worden weergegeven op het Keurmerkcertificaat. Daarnaast zal de toevoeging ‘MVO-Keurmerk versie 2022-7’ of ‘CSR Quality Mark version 2022-7 prominenter worden opgenomen zodat duidelijker tot uiting komt dat wordt voldaan aan de huidige standaarden.

MVO-Keurmerkinspecties worden zoals bovenstaand toegezegd met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022 voorzien van het vernieuwde MVO-Keurmerkcertificaat. Voor de volledigheid: bedrijven die vanaf 01-01-2022 tot op heden getoetst zijn komen hiervoor in aanmerking. Toekomstige keurmerkhouders die reeds een inspectie ingepland hebben hoeven geen actie te ondernemen: zij zullen tevens bij succes het vernieuwde Keurmerkcertificaat ontvangen. Huidige Keurmerkhouders zullen bij een volgende audit het vernieuwde MVO-Keurmerkcertificaat ontvangen. Een wijziging van deze vormgeving is mogelijk zodra wordt voldaan aan één van de standaarden betreffende versie 2022-7.

De administratieafdeling hoopt de komende twee weken over te gaan tot het verstrekken van alle vernieuwde certificaten. Daarbij hebben inspecties die aan het begin van het jaar zijn uitgevoerd prioriteit. Mocht u als Keurmerkhouder toch nog vragen hebben rond de oplevering dan kunt u daarvoor altijd contact opnemen via administratie@keurmerknederland.com.

Namens de Keurmerkcommissie wensen wij onze huidige Keurmerkhouders alvast veel plezier met het in onze ogen nog meer recht doende certificaat aan de ISO 26000 richtlijn.