De SDG’s zijn een kompas voor alle thema’s waaraan gewerkt moet worden in de samenleving en de wereld. De 17 doelen bieden perspectief op een betere toekomst op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, waarbij we allemaal een rol hebben bij het bereiken ervan. Een organisatie kan op verschillende manieren bijdragen aan het behalen van SDG’s door ze te integreren in visie, missie en strategie, maar ook in processen, ketens, projecten en samenwerkingsverbanden.

Het bijdragen aan het behalen van SDG’s is ook onderdeel van de MVO-Keurmerkeisen. Vanaf niveau zilver, is voorgeschreven dat tenminste 3 SDG’s gekozen moeten zijn die worden gemanaged door het hanteren van een PDCA-cyclus en worden verantwoord in het jaarverslag. Uitgangspunt een SDG gekozen is voor people, planet en profit. Volgens de eisen wordt ook getoetst op welke wijze een bedrijf communiceert over het doel en beleid van de uitgewerkte SDG’s.

In de praktijk zien we als resultaat dat keurmerkhouders vanaf niveau zilver SDG’s omarmt hebben en invulling geven aan tussen de 4 en 9 SDG’s. Invulling ervan komt op vele manieren tot stand.

Mooie voorbeelden:

  • SDG 4 “Kwaliteitsonderwijs”: een duurzaam scholingsprogramma voor alle productiemedewerkers, als bedrijf initiatiefnemer/participant zijn bij onderwijsinstellingen als Techniekcentrum Brainport en Food Academy Nijkerk.
  • SDG 8 “Eerlijk werk en economische groei”: zoveel mogelijk mensen duurzaam richting werk brengen en volwaardige banen aanbieden, ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • SDG 13 “Klimaatactie”, reduceren van afvalstromen, verminderen van uitstoot, zowel energie in het bedrijf als brandstof bij vervoer.

Communicatie over het doel en beleid van de uitgewerkte SDG’s is divers, van specifieke vermelding via de bedrijfswebsite inclusief het tonen van de SDG iconen, uitleg wat de SDG inhoudt en hoe het bedrijf hier invulling aan geeft tot interne presentatie aan alle medewerkers.

Het is fijn te zien dat MVO-Keurmerkhouders met hun beleid, al dan niet zichtbaar, op diverse manieren bijdragen aan de doelen.

Gerard van der Werff