Lees in deze blog onze kijk op gebruik van de transport pallet en waarom wij vinden dat dit een ook een mooi onderwerp is voor bedrijven die beleid ontwikkelen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Wereldwijd zijn er miljarden pallets in gebruik. Ze worden gebruikt bij opslag en transport van producten. De meeste van die pallets zijn gemaakt van hout. Jaarlijks worden er ongeveer 350 miljoen houten pallets gerecycled, maar ook nog steeds meer dan 400 miljoen pallets gemaakt van nieuw hout. Daar zijn al snel 100 miljoen bomen voor nodig.

De Kunststofpallet is een alternatief met voor- en nadelen ten opzichte van de houten pallet. Ze hoeven niet gerepareerd te worden, goed te reinigen, nestbaar en hebben over het algemeen een langere levensduur. Nadeel is onder andere de energie die verbruikt wordt bij productie.

Pallets van papier/karton leken al langer een alternatief met vele voordelen, maar initiatieven van producenten struikelden omdat ze te duur waren voor de markt. Inmiddels is er een Nederlandse start-up die een pallet van honingraat karton heeft ontwikkeld: lichtgewicht maar wel met vergelijkbaar draagvermogen, gemaakt uit afval, geproduceerd door een sociaal bedrijf en na gebruik weer recyclebaar. Is dit circulaire businessmodel de toekomst?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het van belang te vermelden dat er binnen de logistiek meerdere modellen bestaan met betrekking tot pallets:

  1. Van oudsher is er de ‘wegwerppallet’, gemaakt van hout. De term is wat verwarrend want deze pallets worden over het algemeen wel hergebruikt en kunnen ook onderdeel zijn van een circulair model. De logistiek is echter ingewikkeld en gaat gepaard met inefficiëntie en dus verspilling.
  2. In de loop der jaren zijn goed functionerende palletpools/ruilsystemen ontstaan, ook bij grensoverschrijdend vervoer. Men name binnen gesloten ketens zijn goede afspraken gemaakt over regie en is er niet veel verspilling, mede omdat poolbedrijven inmiddels pallets vanuit depots leveren met zo kort mogelijke afstanden naar de gebruikers. Een circulair verdienmodel voor honderden miljoenen pallets met een levensduur van ca. 10 jaar.

De pallet van karton is een pallet die vooralsnog niet gebruikt wordt binnen palletpools/ ruilsystemen. Dit alternatief is wel een model met een positieve impact op het milieu en de maatschappij. Door het ledig gewicht van 3,7 kg wordt niet alleen de belading bij transport significant verlaagd, maar levert het ook arbo technisch alleen voordelen op.

Welk model het meest geschikt is hangt af voor wat voor producten de pallet de ladingdrager is, in wat voor keten een bedrijf opereert, of er sprake is van nationaal of internationaal transport en welke MVO-beleidsdoelstelling wordt nagestreefd. Het is in ieder geval mooi dat er alternatieven zijn.