Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen, om zo rekening te houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Deze organisaties hebben het doel om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en slechte arbeidsomstandigheden. In eerste instantie wordt door veel bedrijven gedacht aan de voor de hand liggende bedrijfsprocessen, zoals productie en transport. MVO kan echter toegepast worden binnen alle bedrijfsprocessen, ook bijvoorbeeld op Inkoop. Men spreekt in dat geval ook wel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Hiervoor moet verder worden gekeken dan de muren van de eigen organisatie. Het gaat hierbij namelijk om het bereiken van maatschappelijk impact bij leveranciers, in de keten dus.

Voor de inkoopafdeling van een organisatie houdt dit in dat niet alleen gelet moet worden op de prijs van wat wordt ingekocht, maar zeker ook op de effecten op het milieu en op sociale aspecten. Dat maakt leveranciersselectie voor een inkoopafdeling complexer. Anderzijds maakt het de aanbieding voor een leverancier ook complexer. Hoeveel invloed de organisatie op de leverancier heeft, staat of valt met de wederzijdse afhankelijk. Hieraan is ook het succes van MVI gekoppeld.

In het geval een organisatie afhankelijk is van een bepaalde leverancier, terwijl het bedrijf voor die leverancier niets voorstelt, is het moeilijker om als organisatie invloed uit te oefenen op de MVO prestaties van de leverancier. Andersom geldt vanzelfsprekend hetzelfde.

Het kan nog complexer worden als de leverancier bijvoorbeeld in het buitenland zit. Of als de inkoopafdeling ver weg staat bij de dagelijkse praktijk, en niet goed in staat is om inhoudelijk te toetsen of de leverancier ook daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord onderneemt. In dat laatste geval kan het hebben van een keurmerk helpend zijn voor een inkoper. Een leverancier met een MVO-keurmerk moet voor een inkoper voldoende argument zijn om die vereiste in de leveranciersselectie af te vinken. Het MVO-keurmerk heeft in haar eisenlijst ook enkele vragen opgenomen die specifiek over MVI gaan.

Wat levert MVI eigenlijk op?

Uiteindelijk draaien zowel MVO als MVI niet in de eerste plaats om eigen gewin voor de organisatie. Het gaat om de diepere gedachte dat het noodzakelijk is om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Eén van de effecten van MVI is het creëren van bewustwording bij leveranciers. Dat is winst voor de maatschappij.

Tegelijk hoeft het een organisatie niets te kosten. Met MVI wordt er een positieve bijdrage geleverd aan het milieu. Daarnaast is het heel goed mogelijk dat een ‘MVO-alternatief’ net zo betaalbaar is. Ook andere neveneffecten zijn denkbaar, zoals: beter gemotiveerde leveranciers, hoogwaardigere dienstverlening, hogere tevredenheid van medewerkers.

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om de wat onbekendere terreinen van MVO. MVI is er daar één van. We zijn ervan overtuigd dat, als u buiten de gebaande paden denkt, er ook in uw organisatie nog genoeg stappen te zetten zijn om nog meer impact te maken.