10-11-2022

Het is een titel die uw wenkbrauwen wellicht doet fronsen. U volgt deze pagina, of ziet dit wellicht langskomen en denkt: er doen toch genoeg organisaties aan MVO? Uiteraard, voldoende organisaties pretenderen aan MVO te doen. De EU wil echter dat u MVO daadwerkelijk in de praktijk brengt. Het besluit hiervoor is genomen: de EU heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen. En, er is meer nieuws. Ook uw organisatie moet straks aan deze richtlijn gaan voldoen.

In 2023 starten de grote bedrijven. Zij dienen hun duurzaamheidsprestaties in 2024 te rapporteren over het kalenderjaar 2023. Onder grote bedrijven worden beursgenoteerde organisaties verstaan alsmede bedrijven die voldoen aan twee van de volgende voorwaarden:

  • Beschikken over meer dan 250 medewerkers.
  • Het boeken van meer dan 40.000.000 omzet per jaar.
  • Het beschikken over meer dan 20.000.000 op de balans.

Vervolgens zal het MKB volgen in 2026. Echter, het MKB zal dit grotendeels niet kunnen afwachten. Zo zullen de bedrijven, die al wel moeten rapporteren, hun toeleveranciers bevragen over hun MVO-aanpak en hoe ze dat vastleggen. Bij langere ketens zal tevens een doorvertaling komen naar de toeleveranciers van toeleveranciers. U ziet het effect: wetgeving voor grotere bedrijven komt ook op het bord van de kleinere bedrijven.

Als het MKB al niet eerder start, dan zal het vanaf 2025 alsnog moeten beginnen. Concreet moeten alle organisaties in 2026 namelijk rapporteren over de impact van de activiteiten op mens en milieu in het achterliggende kalenderjaar. De duurzaamheidsprestaties die met de implementatie behaald worden, dienen gerapporteerd te worden. Organisaties dienen dan ook op tijd een start hiervoor gemaakt te hebben. Aan het eind van 2025 een begin maken met MVO, zal zijn weerslag hebben op het bereiken van concrete resultaten én in bepaalde gevallen niet voldoen aan de CSRD. Onderstaand een aantal vragen, ook voor bedrijven die niet algemeen MVO-gecertificeerd zijn.

Wat houdt CSRD voor MVO-Keurmerkhouders in ?

Binnen de MVO-Keurmerkcommissie wordt reeds, op voorspraak van diverse MVO-Keurmerkhouders, gewerkt aan implementatie van de CSRD. De ontwikkelingen hiervoor gaan gestaag door, al zijn nog niet alle richtlijnen concreet gemaakt vanuit de CSRD.

De MVO-Keurmerkhouders die de afgelopen jaren vooropliepen in verduurzaming, plukken daar nu de vruchten van. Aan de slag gaan is het begin. De volgende uitdaging is, vastleggen wat je als organisatie gaat doen, hierover metingen organiseren en daarover rapporteren in het jaarverslag. Die rapportage moet weergeven of jouw bedrijf in lijn is met de Parijse klimaatakkoorden. Daarnaast moeten bedrijven ook rapporteren over de situatie in toeleveringsketens als het gaat om mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieuaspecten. Zover zijn de meeste organisaties niet, maar de MVO-Keurmerkhouders kennen deze eisen al.

Heb ik dus als MVO-Keurmerkhouder een voorsprong?

Ja. Het is inmiddels duidelijk dat de CSRD afgeleid wordt van diverse onderdelen die reeds opgenomen zijn binnen de ISO 26000. Als MVO-Keurmerkhouder bent u gecertificeerd conform ISO 26000 waardoor u een concrete voorsprong hebt ten opzichte van niet-gecertificeerde organisaties. De komende jaren zullen MVO-Keurmerkhouders die voorsprong behouden. De MVO-Keurmerkcommissie zal op verdere uitwerking van de CSRD nauwgezet volgen en in de checklists implementeren op alle niveaus.

Betekent die voorsprong dat ik straks klaar ben voor de invoering van CSRD?

Dat is nog niet duidelijk. De spelregels bevatten een handboek van ca. 12.000 pagina’s. De MVO-Keurmerkcommissie is haar onderzoek dan ook reeds begonnen.

Het MVO-Keurmerk zal haar checklists waar nodig vertalen naar nieuwe eisen en die op de kortst mogelijke termijn invoeren. Het kan betekenen dat ook MVO-Keurmerkhouders nog extra stappen moeten ondernemen. Van nul af aan beginnen zal echter veel intensiever zijn, vooral voor het MKB. De verwachting is nogmaals dat MVO-Keurmerkhouders gemakkelijker door de CSRD geloodst zullen worden. Zij zullen in de meeste gevallen al vóór invoering daarvan op verscheidene vlakken voldoen aan deze verplichting.

Wat, als ik geen werk maak van CSRD?

In bepaalde gevallen kan dat nare situaties opleveren. Fabrikanten bijvoorbeeld zullen hun duurzaamheidsdoelen concreet moeten vertalen, zodat dit te meten is. Denk hierbij aan het gebruik van een erkende wetenschappelijke methode. Wordt dit niet gedaan, dan kan een geplande innovatie bij de rechter eindigen. Duurzaamheid wordt het nieuwe normaal.

Update: controle van CSRD zal plaatsvinden via de accountant. Niet voldoen aan de CSRD zal dan ook inhouden dat uw organisatie een economisch delict begaat.

Hoe gaat het verder nu MVO meer en meer een verplichting wordt?

Er speelt meer. Achter de schermen wordt verder gewerkt aan, waar het MVO-Keurmerk voor bedoeld is, het totaalplaatje. Het MVO-Keurmerk werkt meer en meer aan een positionering die toekomstbestendig is en op erkenning door wet- en regelgeving kan rekenen. De ontwikkelingen worden zo ingestoken, dat MVO-Keurmerkhouders structureel voorlopen op veranderende wet- en regelgeving, zoals die van de invoering van CSRD.

Op deze en andere ontwikkelingen komt de MVO-Keurmerkcommissie nog uitgebreid terug. De uitreiking van het eerste MVO-Keurmerk op niveau Goud en het 100e MVO-Keurmerk zullen zeker opgevolgd worden door nog meer stappen richting een sterke positionering in de markt. Wij gaan het samen merkbaar beter doen. En het leuke voor u als (toekomstige) MVO-Keurmerkhouder is, dat u straks veilig aan boord bent, als anderen helaas de boot gaan missen 😉.

Namens de MVO-Keurmerkcommissie,

Peter van Duijn