Met de 105 MVO-Keurmerkkwalificatie in aantocht staat de planning intussen volgeboekt. Aanmeldingen volgen elkaar wekelijks op waarbij de ogen reeds gericht zijn op de weg naar 110 MVO-Keurmerkhouders. Het geeft reden tot dankbaarheid, maar ook tot nuchterheid.

Feit is dat de MVO-Keurmerkcommissie diverse platforms heeft geïnformeerd over het MVO-Keurmerk waarbij ook de RIS en andere platforms enthousiast op het initiatief hebben gereageerd. De tijd van artikelen over MVO waarin het MVO-Keurmerk ontbreekt lijkt verleden tijd. Ondertussen worden ook (politieke) ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden door het team. De chatfunctie wordt dagelijks bezet, vragen over de criteria doorlopend beantwoordt en nieuwe inspecties ingepland. Bij succes gaat het draagvlak naar 109 MVO-Keurmerkorganisaties. De vraag is dan ook, wie wordt de 110e MVO-Keurmerkhouder en welke positie kan het MVO-Keurmerk straks in gaan nemen bij een draagvlak dat in 2018 nog niet eens uit 10 bedrijven bestond? Wat valt te denken van de SDG’s die worden getoetst en de opname van het MVO-Keurmerk bij aanbestedingen? Welke gemeente neemt CSRD als eerste op, of welke gemeente wordt het eerst op zijn vingers getikt in verband met het voorbijgaan aan de CSRD?

Over deze en andere zaken hoopt de Keurmerkcommissie dan ook spoedig te vergaderen. De tijd wordt er steeds meer rijp voor om op de voorgrond te treden met de bedrijven die het aantoonbaar mogen claimen. Zij verdienen het immers, de bedrijven met het Keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Zie ook: Komende verplichting CSRD: beantwoording van uw vragen