Voor de rubriek “MVO-inspiratie” wil ik deze keer graag inspirerende ervaringen delen die ik opdoe als auditor voor het MVO-Keurmerk. Steeds vaker fungeert een MVO-Keurmerktoetsing voor mij als  inspiratiebron, doordat ondernemers openhartig vertellen op welke wijze zij met duurzaamheid, of beter gezegd toekomstbestendigheid, binnen hun bedrijf bezig zijn. Bij beslissingen laten zij zich leiden door de impact die het betreffende onderwerp heeft op de omgeving. Het mooie van de bevlogenheid is dat de acties niet alleen een positieve impact op de omgeving hebben, maar ook resulteren in een positieve business case. Het blijkt ook dat deze wijze van ondernemen een positief effect heeft op je aantrekkelijkheid als werkgever. Meer en meer werknemers kiezen nadrukkelijk voor het werken bij een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. Waar er al langere tijde krapte is op de arbeidsmarkt hebben deze bedrijven geen of minder moeite met hun personeelsbezetting. Het verloop is laag en het aantrekken van arbeidskrachten is voor de meeste functies geen probleem. Wat is het geheim?

Door een beleid te voeren waarin de werknemer “meegenomen” wordt in de zienswijze van de ondernemer ontstaat een stukje betrokkenheid dat resulteert in gemotiveerde medewerkers. Door daarbij als werkgever goed oog te hebben voor de ontwikkeling van de werknemer kan dit leiden tot vertrek. Eén van de inspirerende ervaringen hierbij is dat dit vertrek niet definitief hoeft te zijn. Een medewerker die bij een ander bedrijf ervaring heeft opgedaan en terugkomt om met de elders opgedane ervaring een grotere toegevoegde waarde te hebben dan voorheen.

Een andere inspirerende ervaring is van een ondernemer die van mening is dat het, vanuit oogpunt van welzijn van de medewerker, niet mogelijk is om fulltime te werken en daarbij een gezin te hebben, te zorgen voor een familielid, vrijwilligerswerk te doen en tijd voor ontspanning over te houden. Waar het bedrijfsbeleid al inhield dat overwerk alleen in zeer uitzonderlijke gevallen was toegestaan, wordt nu door niemand binnen het bedrijf nog fulltime gewerkt.

Niet alleen op gebied van personeelsbeleid doe ik inspirerende ervaringen op. Wat te denken van bedrijven die lunches uitstootvrij en zonder verpakking laten bezorgen door de plaatselijke groenteman, of PET-flesjes en koffiemelkkuipjes in de ban hebben gedaan, of serieus afwegen of zij bepaalde klanten wel willen bedienen. Het lijken kleine zaken, maar als dit breed wordt gedaan door overheid en bedrijfsleven heeft dit een enorme impact.

Dat meten van de impact heeft vaak niet de hoogste prioriteit van bevlogen ondernemers. Als MVO-Keurmerk hebben we inmiddels stappen gezet om ervoor te zorgen dat je met wat extra informatie  relatief simpel inzicht hebt in je impact en daarover kunt rapporteren. Uiteindelijk is enige vorm van rapportage van belang om stakeholders te tonen wat het uitvloeisel is van je maatschappelijk verantwoord bedrijfsbeleid. De komende maanden gaan we bij diverse inspecties deze impact meten en verder ontwikkelen. Houd onze berichtgeving op de website en social media in de gaten over de ontwikkelingen op dit gebied.