Bij een MVO-Keurmerktoetsing wordt onder andere gevraagd of er actief maatregelen worden genomen om energie te besparen en te verduurzamen en of er een verbetering van de CO2 voetafdruk waar te nemen is. In veel gevallen is dit het geval door bijvoorbeeld de investering in zonnepanelen en/of warmtepomp, de inkoop van groene stroom, het gebruik van elektrische voertuigen of het stimuleren van gebruik van het OV of de fiets. Een onderwerp dat onderbelicht blijft is internetgebruik. Dit is een enorme energieverslinder. In dit artikel staan we stil bij de impact ervan.

Het meeste verbruik ervan is voor ons niet zichtbaar, omdat het zich in de cloud in datacenters bevindt. Ter illustratie, alleen e-mails waren in 2019 wereldwijd verantwoordelijk voor de uitstoot van 7 miljoen auto’s. Sindsdien is, mede door de coronapandemie, het gebruik alleen maar toegenomen!. Bij het verduurzamen van internetgebruik spelen de eigenaren van datacenters de grootste rol. Zij kunnen duurzame energie inkopen of opwekken voor het verbruik van hun datacenters (en claimen dat ook te doen). Zij kunnen ook werken aan verbeteringen van hardware en software, waardoor deze efficiënter wordt en minder energie verbruikt.

Organisaties en hun medewerkers kunnen ook bijdragen om de impact van internetgebruik te beperken. De CO2 uitstoot kan namelijk zonder kosten gereduceerd worden door aanpassing van het e-mailgedrag van medewerkers.  Daarvoor is bewustwording van het onderwerp van belang. Door met simpele voorbeelden duidelijk te maken wat de impact is van een e-mail met een bijlage van een aantal MB die gestuurd wordt, met vele ontvangers in CC, zal er bewustwording ontstaan binnen de organisatie en kan er een beleid voor e-mailverkeer en internetgebruik worden gemaakt om gedragsverandering te realiseren en dus uitstoot te beperken. Een van die voorbeelden: een e-mail met een bijlage van 2,5 MB zorgt voor uitstoot van 50g CO2. Dit is evenveel als de uitstoot van een gemiddelde auto die 2,9 km aflegt. Door een inschatting van het totaal aantal e-mails binnen een organisatie kan met een simpele rekensom worden ingeschat wat dit veroorzaakt aan CO2 uitstoot per jaar.

Mogelijke stappen om de impact van e-mailverkeer van een organisatie te verminderen:

  • Analyseer het dataverkeer per e-mailadres/gebruiker binnen de organisatie
  • Definieer beleid met betrekking tot:
    • bijvoegen bestanden en gebruik van een link in plaats van bijlage
    • reduceren aantal cc en bcc van e-mails (iedere extra ontvanger betekent extra uitstoot)
    • opschonen mailboxen

Bijkomend voordeel van aanpak van dit onderwerp binnen organisaties is dat door de bewustwording die ontstaat bij medewerkers zij hun gedrag mogelijk ook zullen aanpassen in hun privé omgeving. Dit levert buiten de organisatie ook impact op.

Hoe dan ook, wanneer een organisatie aandacht besteedt aan het reduceren van internetgebruik is dat een actieve maatregel in het kader van de MVO-Keurmerktoetsing.

Gerard van der Werff.