Rapporteren over duurzaamheid (CSRD)

Ongetwijfeld weet u, als ondernemer die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, van het bestaan van de CSRD. In grote lijnen is bekend welke organisaties als eerste moeten gaan voldoen aan deze richtlijn en waaraan deze organisaties dan moeten gaan voldoen. Tegelijk is er ook nog veel onbekend. Zo sloot medio september een consultatie van de overheid waarin een wetsvoorstel is voorgelegd over de eisen die gesteld gaan worden aan accountants(kantoren) over de controle van de CSRD. Deze controle is het sluitstuk van de CSRD en gaat naar verwachting heel bepalend zijn voor de manier waarop organisaties invulling aan de richtlijn gaan geven. De manier waarop er gecontroleerd gaat worden, de mate van diepgang en de manier waarop het uiteindelijk in de rapportage van de accountant komt te staan is nog niet goed duidelijk. Dat is ook begrijpelijk, aangezien de wettelijke controle pas voor het eerst over het boekjaar 2024 plaats zal gaan vinden. Hoewel het moment van controle dus nog ver weg lijkt, moeten organisaties wel echt aan de slag. Datgene wat nú gebeurt, wordt straks gecontroleerd. Het is daarom van groot belang om de CSRD nauwkeurig door te gaan nemen.

Als MVO Keurmerk volgen we de ontwikkelingen op de voet en zijn we continue in ontwikkeling om binnen onze eisen aan te sluiten bij wat organisaties kan helpen bij het invulling geven aan de CSRD. De afgelopen periode heeft de Keurmerkcommissie verschillende keren vergaderd. Op dit moment wordt er gewerkt aan de volgende zaken:

  • Uitbreiding van het eisenpakket met eisen op het gebied van impactmeting en SROI. Op deze manier werken we aan een betere meetbaarheid van de eisen en streven we ernaar dat dit ook input kan zijn voor het duurzaamheidsverslag.
  • Uitbreiding van de rapportage voor de niveaus Zilver en Goud, zodat deze beter in te zetten zal zijn richting stakeholders van de organisatie.

Wij zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen. Heeft u vragen, dan mag u ons altijd contacten.