Inspiratie van het MVO-Keurmerk

... de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van MVO

Inspiratie voor Maatschapplijk Verantwoord Ondernemen

Inspirerende MVO-audits

Voor de rubriek “MVO-inspiratie” wil ik deze keer graag inspirerende ervaringen delen die ik opdoe als auditor voor het MVO-Keurmerk. Steeds vaker fungeert een MVO-Keurmerktoetsing voor mij als  inspiratiebron, doordat ondernemers openhartig vertellen op welke wijze zij met duurzaamheid, of beter gezegd toekomstbestendigheid, binnen hun bedrijf bezig zijn. Bij beslissingen laten zij zich leiden door…

Lees meer...

Impact internetgebruik

Bij een MVO-Keurmerktoetsing wordt onder andere gevraagd of er actief maatregelen worden genomen om energie te besparen en te verduurzamen en of er een verbetering van de CO2 voetafdruk waar te nemen is. In veel gevallen is dit het geval door bijvoorbeeld de investering in zonnepanelen en/of warmtepomp, de inkoop van groene stroom, het gebruik…

Lees meer...

Keurmerk MVO: volop koers naar 110 Keurmerkhouders!

Met de 105 MVO-Keurmerkkwalificatie in aantocht staat de planning intussen volgeboekt. Aanmeldingen volgen elkaar wekelijks op waarbij de ogen reeds gericht zijn op de weg naar 110 MVO-Keurmerkhouders. Het geeft reden tot dankbaarheid, maar ook tot nuchterheid. Feit is dat de MVO-Keurmerkcommissie diverse platforms heeft geïnformeerd over het MVO-Keurmerk waarbij ook de RIS en andere…

Lees meer...

Persbericht 2023 door Peter van Duijn

Middels een persbericht blikken we met de voorzitter van de MVO-Keurmerkcommissie terug op de ontwikkelingen van het MVO-Keurmerk in de afgelopen jaren. We staan stil bij de vernieuwing van de huisstijl, indeling van meerdere niveaus op de ISO 26000 norm en de uitreiking van het 100e MVO-Keurmerk. Daarnaast gaan we in op twee kenniscentra die…

Lees meer...

MVO-Keurmerk trekt aandacht Rijksinkoopsamenwerking (RIS)

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geldt de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) als shared service organisatie. Hier wordt de inkoop vormgegeven voor diverse ministeries. Voor rijksbrede categorieёn zoals Schoonmaak worden ook de aanbestedingen uitgevoerd. Recent werd het MVO-Keurmerk door de Rijksinkoopsamenwerking onder de loep genomen. Het wordt als compliment gezien door de MVO-Keurmerkcommissie die haar…

Lees meer...

Komende verplichting CSRD: beantwoording van uw vragen

Afbeelding ter illustratie. Er komen per mail, via de chat en telefonisch tal van vragen binnen over de invoering van CSRD. Het klopt dat u aan MVO moet gaan doen, wij staan u hierover dan ook graag te woord. Het toenemende aantal vragen heeft ons doen besluiten dat we u in dit nieuwsbericht op de…

Lees meer...

Kogel door de kerk: ook u moet aan MVO gaan doen

10-11-2022 Het is een titel die uw wenkbrauwen wellicht doet fronsen. U volgt deze pagina, of ziet dit wellicht langskomen en denkt: er doen toch genoeg organisaties aan MVO? Uiteraard, voldoende organisaties pretenderen aan MVO te doen. De EU wil echter dat u MVO daadwerkelijk in de praktijk brengt. Het besluit hiervoor is genomen: de…

Lees meer...

Rijden op lucht: luchtfietserij of mogelijk?

Ons wagenpark rijd op benzine, nog op diesel, in toenemende mate op elektriciteit of in veel mindere mate op lpg. Andere brandstofbronnen worden wel eens besproken, waaronder  met name waterstof. Maar misschien hebt u ook wel eens de gedachte: zou het niet helemaal anders kunnen? Op water of lucht zou toch veel mooier zijn? SolutionAir…

Lees meer...

Van de jeugdcommissie: Toegankelijkheid & MVO

Als je dagelijks te maken hebt met een beperking weet je als geen ander hoe vervelend het is om geen toegang te hebben tot bepaalde gebouwen/vervoersmiddelen, omdat ze niet begaanbaar zijn. Rik van de Noort heeft als jeugdlid van de MVO-Keurmerkcommissie meermaals te maken met deze precaire situatie. Er zijn bijvoorbeeld nog best veel treinen…

Lees meer...

Van de MVO-Keurmerkcommissie: vindt uw klant uw MVO-beleid geloofwaardig?

Manager en kwaliteitsdeskundige ISO 26000 MVO-Keurmerkcommissie – Gijsbert van Voorst. De ontwikkelingen  in het landschap van MVO zijn de laatste weken nadrukkelijk merkbaar in onze maatschappij. Waar we in vroeger jaren wars met het implementeren van MVO om konden gaan wordt dit niet langer breed geaccepteerd in de maatschappij. De eerste supermarkten komen met producten…

Lees meer...

Van de voorzitter (1): MVO & Oorlogstijd

Voorzitter MVO-Keurmerkcommissie 2022 – Peter van Duijn. We vroegen onze voorzitter voor een nieuwe serie om zijn blik op de wereldsituatie anno 2022 in relatie met MVO. Waar aan de ene kant van de wereld relatieve rust kan heersen, is een ander werelddeel het decor van oorlogsgeweld. Terwijl Brussel een reuzenstap gaat zetten naar duurzame…

Lees meer...

Sponsorloop

Begin mei dit jaar heb ik, samen met nog 2 rolstoelers, besloten om mee te doen aan een sponsorloop. Voor mij speelde het “iets doen voor de medemens” een grote rol. Met MVO ben je ook best vaak bezig met het kopje ‘People’, dus MVO heeft me wat dit betreft zeker geholpen in het maken…

Lees meer...

MVO en lokaliteit – duurzaamheid een zekerheid.

Noch werkgever, noch werknemer, noch werkgeversvereniging, lokale gemeente of welke instantie ontkomt er nog aan: MVO. De brede aandacht voor MVO wordt dan ook door vele organisaties opgepakt en toegepast in de bedrijfsvoering. De groentespecialist om de hoek verpakt zijn producten alleen nog maar met recyclebaar papier, het bouwbedrijf in de omgeving werkt nu actief…

Lees meer...

Belastingen in duurzaam perspectief

Belastingen zijn een al oud fenomeen. En het is een begrip dat niet onverdeeld positief in ons geheugen gegrift is. We weten, dat aan het begin van onze jaartelling mensen zich al verrijkten aan belastingen. In de loop de eeuwen hebben allerlei bestuurders er een potje van gemaakt. Het gewone volk zuchtte onder de hoge…

Lees meer...

Nieuwe Keurmerkeisen m.i.v. 2022

Een bedrijf, dat er in slaagt om beleid te ontwikkelen waarmee winst wordt gemaakt, in harmonie met het welzijn van de medewerkers en dat impact heeft op het milieu, onderneemt maatschappelijk verantwoord.  Om dit aan te kunnen tonen aan stakeholders (opdrachtgevers, relaties, diverse instanties) is een aantal jaren geleden het keurmerk ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’,  ook…

Lees meer...

Niet covid-19, maar klimaat is de grootste bedreiging voor onze gezondheid.

Nadat we rond de anderhalf jaar wereldwijd in de ban zijn geweest (en het is nog niet over…) van covid-19, doet het vreemd aan om de bovenstaande regel te lezen. Na rond de 2.000.000 besmettingen en 18.000 overledenen in Nederland weten we dat de Corona-griep niet zomaar een griepvirus is, maar eenzaamheid, angsten, zorgen en…

Lees meer...

MVI als onderdeel van MVO

Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen, om zo rekening te houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Deze organisaties hebben het doel om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en slechte arbeidsomstandigheden. In eerste instantie wordt door veel…

Lees meer...

Serie klant aan het woord: Bakkerij Remmerswaal

Preview van Bakkerij Remmerswaal. In de serie klant aan het woord hopen we vandaag stil te staan bij Bakkerij Remmerswaal. Deze middelgrote bakkerij uit Schiedam werkt inmiddels met de 3e generatie aan het roer en breid haar organisatie voortdurend uit. Staand voor ambachtelijke kwaliteit met een breed assortiment blijft het bedrijf haar groeilijn voortzetten. Dhr.…

Lees meer...

MVO op het beste ROC van Nederland

Ik ben scholier op het Hoornbeeck college te Kampen. Het Hoornbeeck college is 12 keer op rij uitgeroepen tot het beste ROC van heel Nederland. Voor het schrijven van dit artikel ben ik op gesprek geweest bij meneer Bart, de vestigingsleider van locatie Kampen. Eigenlijk heb ik heel weinig vragen hoeven te stellen en vertelde hij…

Lees meer...

MVO en Schoonmaak – Serie: (on)gedwongen huwelijk?

Volgens een niet nader te noemen schoonmaakbedrijf zijn we hard op weg om duurzaamheid langzamerhand te implementeren in alle (facilitaire) organisaties. En als dat geïmplementeerd is, zijn we dan klaar met MVO? Lijkt mij zeker niet. Het is geen noodzakelijk kwaad of een monster dat we in huis hebben gehaald. Nee, het is op alle…

Lees meer...

Recyclingsector & MVO – Serie: (on)gedwongen huwelijk?

Nederland en Europa willen toe naar een meer circulaire economie. Een pittige uitdaging. De recyclingbedrijven zijn hier al langere tijd mee bezig, ze ontwikkelen nieuwe initiatieven. Hoewel niet eenvoudig leidt het tot positieve resultaten, wat mede te danken is aan de materiaalwaarde die uit de aangeboden hoeveelheid te recyclen stof kan worden teruggewonnen. Dit is…

Lees meer...

Greengiving en MVO: praktijk van elke dag

Keurmerkhouder aan het het woord: Greengiving In februari werd Greengiving voor het 3e jaar op rij MVO-gecertificeerd door Keurmerk Nederland. Daar zijn we ontzettend blij mee. We vinden het namelijk belangrijk om maatschappelijk verantwoord te handelen en duurzaam te ondernemen. Dat doen we vanuit een nuchtere, praktische houding, met oog voor de wereld om ons…

Lees meer...

MVO bij gebruik van transport pallets

Lees in deze blog onze kijk op gebruik van de transport pallet en waarom wij vinden dat dit een ook een mooi onderwerp is voor bedrijven die beleid ontwikkelen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wereldwijd zijn er miljarden pallets in gebruik. Ze worden gebruikt bij opslag en transport van producten. De meeste van die pallets…

Lees meer...

Ook zin in een portie windenergie?

Op de grens van de gemeente Oldebroek, Hattem en Kampen verrijzen een 4-tal windmolens. Wie vlak bij mijn huis de polder inloopt, kijkt ze niet weg en ziet ze niet over het hoofd. Tja, 150 meter met wiek erbij is nog al niet niks. Je moet wat over hebben voor duurzaamheid, toch? Of is zoiets…

Lees meer...

‘Duurzaamheid speelt in elk leven zijn rol.’

  Een voorbeeld van mezelf is, de rolstoelen die ik heb gehad. Ik kreeg vroeger vaak een Kiddo als rolstoel. Een prachtig ding voor de duurzaamheid. Alles kon vervangen worden door een groter onderdeel als de rolstoel te klein werd. En de gebruikte onderdelen werden in de fabriek weer gereviseerd om opnieuw gebruikt te worden.…

Lees meer...