Inspiratie van het MVO-Keurmerk

... de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van MVO

Inspiratie voor Maatschapplijk Verantwoord Ondernemen

Toekomst en MVO: in gesprek met Robert Hoedt

Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld? Het volgende gesprek vindt…

Lees meer... over Toekomst en MVO: in gesprek met Robert Hoedt

Toekomst en MVO: in gesprek met Bert Breij

Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld? Het volgende gesprek vindt…

Lees meer... over Toekomst en MVO: in gesprek met Bert Breij

Toekomst en MVO: in gesprek met Henri Dekker

Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld?  We gaan in gesprek…

Lees meer... over Toekomst en MVO: in gesprek met Henri Dekker

Toekomst en MVO: in gesprek met Herman Molenaar

Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld?  We gaan in gesprek…

Lees meer... over Toekomst en MVO: in gesprek met Herman Molenaar

SDG’s en MVO-Keurmerk – ISO 26000

De SDG’s zijn een kompas voor alle thema’s waaraan gewerkt moet worden in de samenleving en de wereld. De 17 doelen bieden perspectief op een betere toekomst op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, waarbij we allemaal een rol hebben bij het…

Lees meer... over SDG’s en MVO-Keurmerk – ISO 26000

Groene Claims Richtlijn (GCR) versterkt strengere regels duurzaamheidsclaims

Leden van de MVO-Keurmerkcommissie die gesprekken voeren met vertegenwoordigers uit de politiek en (semi-)overheid hebben opgedane kennis teruggebracht tot nieuwe acties. Wat hier vooral ten oorsprong aan ligt is wildgroei van duurzaamheidsclaims. In Nederland was het de ACM, maar in Europa de Europese Commissie die de Groene Claims Richtlijn boven de OHP (Oneerlijke Handelsprakijken) zal…

Lees meer... over Groene Claims Richtlijn (GCR) versterkt strengere regels duurzaamheidsclaims

Aanbestedingszaken en MVO: in gesprek met Thomas Klein Bramel!

Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld? We openen de serie…

Lees meer... over Aanbestedingszaken en MVO: in gesprek met Thomas Klein Bramel!

Platform Duurzaamheid Gestript en MVO-Keurmerk wisselen wederom kennis uit!

Wederom hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het platform Duurzaamheid Gestript en het MVO-Keurmerk. Gerke van Zalk en Martin Bogers mochten namens beide partijen een prettig gesprek voeren over het belang van MVO en het delen van (bedrijfs)verhalen over de materie. Na een eerdere uitwisseling van Duurzaamheid Gestript mocht namens het MVO-Keurmerk informatie verstrekt worden over het…

Lees meer... over Platform Duurzaamheid Gestript en MVO-Keurmerk wisselen wederom kennis uit!

De CSRD is dichterbij dan je denkt

Vele ondernemers in het MKB zijn in de veronderstelling dat de CSRD-regels en verplichte rapportage vooralsnog iets is voor grotere bedrijven. Wat het opstellen van rapportages betreft is dit ook zo. Echter, ieder bedrijf, dat een rol speelt in een keten van een bedrijf dat CSRD-plichtig is, kan gevraagd worden informatie te verstrekken. Dan komt…

Lees meer... over De CSRD is dichterbij dan je denkt

Kennisuitwisseling tussen Duurzaamheid Gestript en MVO-Keurmerk!

Recent hebben prettige gesprekken plaatsgevonden tussen het initiatief Duurzaamheid Gestript en het MVO-Keurmerk. Het initiatief van een groep duurzame ondernemers uit het MKB heeft tot enthousiasme geleid van de MVO-Keurmerkcommissie. De ondernemers uit het MKB hebben een boekje uitgebracht met verhalen van ondernemers in het kader van duurzaamheid. Wat hierbij centraal staat? Het delen van…

Lees meer... over Kennisuitwisseling tussen Duurzaamheid Gestript en MVO-Keurmerk!

Diverse gesprekken met MVO platforms banen weg voor 2024!

De MVO-Keurmerkcommissie heeft in navolging van de inrichting van een kenniscentrum en versteviging van de nieuwe eisen van 2024 aangestuurd op diverse gesprekken met verscheidene MVO platforms. Inmiddels heeft dit mogen resulteren in prettige gesprekken met platforms die de MVO gedachte tevens een warm hart toedragen. Vanuit het credo: ‘alleen ga je snel, maar samen…

Lees meer... over Diverse gesprekken met MVO platforms banen weg voor 2024!

Inspirerende MVO-audits

Voor de rubriek “MVO-inspiratie” wil ik deze keer graag inspirerende ervaringen delen die ik opdoe als auditor voor het MVO-Keurmerk. Steeds vaker fungeert een MVO-Keurmerktoetsing voor mij als  inspiratiebron, doordat ondernemers openhartig vertellen op welke wijze zij met duurzaamheid, of beter gezegd toekomstbestendigheid, binnen hun bedrijf bezig zijn. Bij beslissingen laten zij zich leiden door…

Lees meer... over Inspirerende MVO-audits

Impact internetgebruik

Bij een MVO-Keurmerktoetsing wordt onder andere gevraagd of er actief maatregelen worden genomen om energie te besparen en te verduurzamen en of er een verbetering van de CO2 voetafdruk waar te nemen is. In veel gevallen is dit het geval door bijvoorbeeld de investering in zonnepanelen en/of warmtepomp, de inkoop van groene stroom, het gebruik…

Lees meer... over Impact internetgebruik

Keurmerk MVO: volop koers naar 110 Keurmerkhouders!

Met de 105 MVO-Keurmerkkwalificatie in aantocht staat de planning intussen volgeboekt. Aanmeldingen volgen elkaar wekelijks op waarbij de ogen reeds gericht zijn op de weg naar 110 MVO-Keurmerkhouders. Het geeft reden tot dankbaarheid, maar ook tot nuchterheid. Feit is dat de MVO-Keurmerkcommissie diverse platforms heeft geïnformeerd over het MVO-Keurmerk waarbij ook de RIS en andere…

Lees meer... over Keurmerk MVO: volop koers naar 110 Keurmerkhouders!

Persbericht 2023 door Peter van Duijn

Middels een persbericht blikken we met de voorzitter van de MVO-Keurmerkcommissie terug op de ontwikkelingen van het MVO-Keurmerk in de afgelopen jaren. We staan stil bij de vernieuwing van de huisstijl, indeling van meerdere niveaus op de ISO 26000 norm en de uitreiking van het 100e MVO-Keurmerk. Daarnaast gaan we in op twee kenniscentra die…

Lees meer... over Persbericht 2023 door Peter van Duijn

MVO-Keurmerk trekt aandacht Rijksinkoopsamenwerking (RIS)

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geldt de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) als shared service organisatie. Hier wordt de inkoop vormgegeven voor diverse ministeries. Voor rijksbrede categorieёn zoals Schoonmaak worden ook de aanbestedingen uitgevoerd. Recent werd het MVO-Keurmerk door de Rijksinkoopsamenwerking onder de loep genomen. Het wordt als compliment gezien door de MVO-Keurmerkcommissie die haar…

Lees meer... over MVO-Keurmerk trekt aandacht Rijksinkoopsamenwerking (RIS)

Komende verplichting CSRD: beantwoording van uw vragen

Afbeelding ter illustratie. Er komen per mail, via de chat en telefonisch tal van vragen binnen over de invoering van CSRD. Het klopt dat u aan MVO moet gaan doen, wij staan u hierover dan ook graag te woord. Het toenemende aantal vragen heeft ons doen besluiten dat we u in dit nieuwsbericht op de…

Lees meer... over Komende verplichting CSRD: beantwoording van uw vragen

Kogel door de kerk: ook u moet aan MVO gaan doen

10-11-2022 Het is een titel die uw wenkbrauwen wellicht doet fronsen. U volgt deze pagina, of ziet dit wellicht langskomen en denkt: er doen toch genoeg organisaties aan MVO? Uiteraard, voldoende organisaties pretenderen aan MVO te doen. De EU wil echter dat u MVO daadwerkelijk in de praktijk brengt. Het besluit hiervoor is genomen: de…

Lees meer... over Kogel door de kerk: ook u moet aan MVO gaan doen

Rijden op lucht: luchtfietserij of mogelijk?

Ons wagenpark rijd op benzine, nog op diesel, in toenemende mate op elektriciteit of in veel mindere mate op lpg. Andere brandstofbronnen worden wel eens besproken, waaronder  met name waterstof. Maar misschien hebt u ook wel eens de gedachte: zou het niet helemaal anders kunnen? Op water of lucht zou toch veel mooier zijn? SolutionAir…

Lees meer... over Rijden op lucht: luchtfietserij of mogelijk?

Van de jeugdcommissie: Toegankelijkheid & MVO

Als je dagelijks te maken hebt met een beperking weet je als geen ander hoe vervelend het is om geen toegang te hebben tot bepaalde gebouwen/vervoersmiddelen, omdat ze niet begaanbaar zijn. Rik van de Noort heeft als jeugdlid van de MVO-Keurmerkcommissie meermaals te maken met deze precaire situatie. Er zijn bijvoorbeeld nog best veel treinen…

Lees meer... over Van de jeugdcommissie: Toegankelijkheid & MVO

Van de MVO-Keurmerkcommissie: vindt uw klant uw MVO-beleid geloofwaardig?

Manager en kwaliteitsdeskundige ISO 26000 MVO-Keurmerkcommissie – Gijsbert van Voorst. De ontwikkelingen  in het landschap van MVO zijn de laatste weken nadrukkelijk merkbaar in onze maatschappij. Waar we in vroeger jaren wars met het implementeren van MVO om konden gaan wordt dit niet langer breed geaccepteerd in de maatschappij. De eerste supermarkten komen met producten…

Lees meer... over Van de MVO-Keurmerkcommissie: vindt uw klant uw MVO-beleid geloofwaardig?

Van de voorzitter (1): MVO & Oorlogstijd

Voorzitter MVO-Keurmerkcommissie 2022 – Peter van Duijn. We vroegen onze voorzitter voor een nieuwe serie om zijn blik op de wereldsituatie anno 2022 in relatie met MVO. Waar aan de ene kant van de wereld relatieve rust kan heersen, is een ander werelddeel het decor van oorlogsgeweld. Terwijl Brussel een reuzenstap gaat zetten naar duurzame…

Lees meer... over Van de voorzitter (1): MVO & Oorlogstijd

Sponsorloop

Begin mei dit jaar heb ik, samen met nog 2 rolstoelers, besloten om mee te doen aan een sponsorloop. Voor mij speelde het “iets doen voor de medemens” een grote rol. Met MVO ben je ook best vaak bezig met het kopje ‘People’, dus MVO heeft me wat dit betreft zeker geholpen in het maken…

Lees meer... over Sponsorloop

MVO en lokaliteit – duurzaamheid een zekerheid.

Noch werkgever, noch werknemer, noch werkgeversvereniging, lokale gemeente of welke instantie ontkomt er nog aan: MVO. De brede aandacht voor MVO wordt dan ook door vele organisaties opgepakt en toegepast in de bedrijfsvoering. De groentespecialist om de hoek verpakt zijn producten alleen nog maar met recyclebaar papier, het bouwbedrijf in de omgeving werkt nu actief…

Lees meer... over MVO en lokaliteit – duurzaamheid een zekerheid.

Belastingen in duurzaam perspectief

Belastingen zijn een al oud fenomeen. En het is een begrip dat niet onverdeeld positief in ons geheugen gegrift is. We weten, dat aan het begin van onze jaartelling mensen zich al verrijkten aan belastingen. In de loop de eeuwen hebben allerlei bestuurders er een potje van gemaakt. Het gewone volk zuchtte onder de hoge…

Lees meer... over Belastingen in duurzaam perspectief