Hoe voldoe ik aan de Keurmerkeisen?

... een praktisch toets, met een professionele aanpak ...

De checklist conform ISO 26000

Het MVO-Keurmerk wordt getoetst conform de ISO 26000 norm. De norm wordt jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld door de MVO-Keurmerkcommissie. De checklists zijn onderverdeeld in 4 hoofdonderwerpen: Algemeen, People, Planet en Profit. Met ingang van 01-01-2022 geldt dat organisatie op verscheidene niveaus getoetst kan worden. Dit betreft het niveau Basic, het niveau Brons, het niveau Zilver en het niveau Goud. Hierbij geldt het niveau Basic als entreeniveau.

Het niveau Basic: de verplichte vragen spreken voor zichzelf, deze gelden als sluiscriteria om in aanmerking te komen voor het Keurmerk. Naast de verplichte vragen worden er scorevragen getoetst. Over de scorevragen geldt een minimale score van van 70.0 punten van de 100.0 punten.

Het niveau Brons: hier geldt dat uit de checklist Brons, Zilver en Goud alle onderdelen die onder Brons vallen met een 'behaald' dienen af te worden gerond. Onderdelen met de aanduiding Zilver of Goud worden niet getoetst.

Het niveau Zilver: hier geldt dat uit de checklist Brons, Zilver en Goud alle onderdelen die onder Brons en Zilver vallen met een 'behaald' dienen af te worden gerond. Onderdelen met de aanduiding Goud worden niet getoetst.

Het niveau Goud: hier geldt dat uit de checklist Brons, Zilver en Goud alle onderdelen die onder met een 'behaald' dienen af te worden gerond.

Algemene vragen over uw bedrijfsbeleid, uw bestaansrecht, hoe voert u continue een duurzaam beleid gerelateerd aan een MVO-beleidsverklaring. Hoe toont u aan dat een planmatig MVO-beleid voert door middel van onder andere lidmaatschap MVO-organisaties, een structureel Social media-beleid e.d. Op welke wijze voert u een gedegen AVG-beleid in uw organisatie?

Vragen over uw bedrijfsbeleid t.a.v. begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld via het UWV, betaling personeel conform CAO, inzet van goede arbeidsomstandigheden, het tegengaan van discriminatie, een aanbod van opleidingen middels een opleidingsplan. U verzorgt een actuele branche-RI&E, stimuleert een gezonde levensstijl met vers fruit en bedrijfsfitness maar ook hoe uw medewerkers participeren in het bedrijf. Wordt er vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en wordt er een duurzaam woon-werk/werk-werkverkeer gestimuleerd e.d.

Vragen over de CO2-footprint, maatregelen t.a.v. energiebesparing zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van ledverlichting, zonnepanelen, loskoppeling gasnet e.d. Hoe is uw afvalscheiding geregeld, en wordt dat elk jaar minder? Hoe zijn uw gevaarlijke stoffen opgeslagen en hoe is de uitstoot van schadelijke stoffen gerealiseerd? Op welk wijze worden uw producten en materialen gerecycled en hoe gaat u om met cradle-to-cradle, wat doet u met de circulaire economie in uw bedrijf en werkt u mee aan fairtrade inkoop e.d.

Denk hierbij aan vragen over een duurzaam beleid, jaarverslag en/of certificaat van uw leveranciers en stakeholders. Ook kijken we naar maatschappelijke initiatieven, donateurschap en sponsoring van goede doelen zoals bijvoorbeeld Alpe D’huzes, in- en uitgaande geldstromen, mooie offertes en offertebevestigingen e.d. Maar ook hoe u het MVO-Keurmerk uitdraagt binnen en buiten uw organisatie zoals via social media, MVO-logo’s op de website, in de offertes, op facturen, onder de e-mailhandtekening.

Voorbeeld: Bij de scorevragen komt het voor dat de inspecteur die aan uw toegewezen is bij een vraag maximaal 4.0 punten mag toekennen. U voldoet middels fysieke en digitale onderbouwing echter niet geheel aan de vraag. Uw bewijsmateriaal stokt op twee van de vereiste vier beleidsstukken. Daarom kent de inspecteur u 2.0 van de 4.0 punten toe. Het gaat hier om de toetsing op Basic niveau.

De inspecteur is in aanloop naar de MVO Audit ten alle tijde bereikbaar voor uw vragen over de checklist. Zijn 06-nummer en e-mailadres worden van te voren verstrekt zodat u ten alle tijden even een whatsapp berichtje kunt sturen, of telefonisch contact op kunt nemen. Wel zo gemakkelijk.

Onderstaand vindt u de checklists, komt uw bedrijf al voor het MVO-Keurmerk in aanmerking?

Disclaimer: deze documenten zijn vastgelegd alsmede gewaarmerkt. De MVO-Keurmerkcommissie houdt scherp toezicht op mogelijk misbruik van deze documentatie door derden.

Het nieuwe MVO certificaat