De jarenlange ontwikkeling naar het MVO-Keurmerk

... van benadering, tot besluit, tot begin ...

2016

Keurmerk Nederland wordt door enkele ondernemers uit het MKB geconfronteerd met een interessante casus. Deze MKB’ers zijn verplicht een MVO-certificering te behalen van hun opdrachtgevers, de investering en de zwaarte van de certificering zijn echter zeer hoog, dan wel te hoog voor deze MKB’ers. Keurmerk Nederland wordt gevraagd om mee te denken over een alternatief.

2017

Meerdere ondernemers hebben zich inmiddels bij Keurmerk Nederland gemeld. Daarop wordt een onderzoek gestart naar de internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de ISO 26000. Tevens wordt gestart met interne processen om de benodigde protocollen en reglementen te ontwikkelen. Daarnaast wordt gedurende 2017 gewerkt aan de opzet van een onafhankelijke Keurmerkcommissie om het MVO-Keurmerk te verzelfstandigen en te professionaliseren.

2018

Na jaren van voorbereidingen en pilots wordt het MVO-Keurmerk definitief in de markt gezet en getoetst conform de ISO 26000 norm, jaargang 2018-3. Binnen anderhalve maand worden de eerste 10 MVO-Keurmerken uitgereikt aan organisaties uit de distillaten, desinfectie-, medische hulmiddelen- en schoonmaaksector.

2019

Het MVO-Keurmerk wordt verder geprofessionaliseerd. De eisen worden stevig gewijzigd en er worden Keurmerkhouders verwelkomt uit verschillende sectoren. Zo sluit het studentenuitzendbureau van de TU Delft zich aan, maar neemt de kennis onder de Keurmerkhouders ook toe met de aansluiting van een leverancier van ecologisch afbreekbare rietjes, de eerste geschenkspecialisten en het eerste bedrijf met het predicaat 'Koninklijk.' Verder wordt de eerste aanbesteding gewonnen met het MVO-Keurmerk.

2020

De nieuwe website en inlogportal voor het MVO-Keurmerk wordt in het leven geroepen. Tijdens de corona-crisis worden audits bij uitzondering digitaal uitgevoerd zodat nieuwe Keurmerkhouders zich alsnog kunnen aansluiten. Bijzonder is dat het eerste bedrijf uit het buitenland zich aansluit en mag worden uitgekeken naar de 50e MVO-Keurmerkhouder.