Het verhaal achter het MVO-Keurmerk

een weg van impact...

De historie van het MVO-Keurmerk

Hoe een achterkamertje in Dronten tot 100 MVO-Keurmerkbedrijven bracht.

2016 - 2017

In de jaren 2016 en 2017 wordt Keurmerk Nederland een aantal keer geconfronteerd met een interessante casus van enkele bedrijven uit het MKB. Zij dienen een certificering te behalen om het MVO-DNA van het bedrijf aan te tonen, de voorwaarden hiervoor sluiten echter niet aan op het MKB.

Keurmerk Nederland begint hierop een onderzoek naar de internationale ISO 26000 richtlijn. Daarnaast worden benodigde protocollen en reglementen ontwikkeld en wordt kennis ingewonnen. Tenslotte wordt gewerkt aan de opzet van een onafhankelijke Keurmerkcommissie en de werving van inspecteurs. Het is Marcel de Jong die als enige inspecteur bereid wordt gevonden.

2018

Op 14 september 2018 ziet het MVO-Keurmerk haar levenslicht in een klein achterkamertje in Dronten waar toenmalig voorzitter Van Duijn, jeugdlid Rik van de Noort en een afvaardiging van Keurmerk Nederland aanwezig is. De nieuwbakken voorzitter stelt hier de vraag van wie hij voorzitter wordt, waarop het antwoord is: 'Nog van niemand, we moeten een keer met 0 bedrijven beginnen'.

2019

Het MVO-Keurmerk komt zeer moeizaam van de grond en de markt is kritisch op de eisen die gesteld worden. In de opbouwfase moet de MVO-Keurmerkcommissie dan ook na enkele maanden al met een nieuwe checklist komen, daarnaast wordt een inspecteur regio Noord gevonden. Het spaarzame hoogtepunt komt van de TU Delft. De studenten van STUD Studentenuitzendbureau behalen het MVO-Keurmerk eind 2019 wat tot veel publiciteit leidt.

2020

Tijdens de COVID-19 periode houdt het MVO-Keurmerk stand. Nu sluiten een bakkerij, een IT bureau en het eerste bedrijf uit de kaassector aan. Intern versterkt het MVO-Keurmerk zich met de aansluiting van Thom van de Brug en Gerard van der Werff. Er komt een teken van leven: HAP Foods uit Ridderkerk behaalt het 50e MVO-Keurmerk.

2021

Als het MVO-Keurmerk nu écht van niveau wil worden, dan moeten de eisen opgedeeld worden in niveaus. Het gehele kalenderjaar wordt aan dit enorme project gewerkt door de Keurmerkcommissie. Een nieuw logo van het MVO-Keurmerk wordt op een bijeenkomst onthuld om het project elan te geven: Het MVO-Keurmerk 2.0.

 

2022

Met ingang van 2022 wordt het MVO-Keurmerk getoetst op vier niveaus: Basic, Brons, Zilver en Goud conform de ISO 26000 richtlijn. De inspecteurspoule wordt nu stevig vergroot en een talentvolle inspectrice, Jorieke Vink, wordt opgeleid. De MVO-Keurmerkcommissie versterkt zich met Sjors Westdorp. Op 13 december 2022 is het zover: Hemubo Almere behaalt het 100e MVO-Keurmerk.

2023

Nu is er nog meer werk aan de winkel, de onafhankelijkheid moet beter. Het MVO-Keurmerk komt in de belangstelling te staan van de Rijksinkoopsamenwerking en Milieu Centraal. Met ingang van 01-06-2023 wordt het MVO-Keurmerk ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht.

2024

....