Het verhaal achter het MVO-Keurmerk

een weg van impact...

De jarenlange ontwikkeling naar het MVO-Keurmerk

... van ontwikkeling tot 2017, tot eerste toetsing in 2018, tot 100e Keurmerkhouder in 2022.

2016

Keurmerk Nederland wordt door enkele ondernemers uit het MKB geconfronteerd met een interessante casus. Deze MKB’ers zijn verplicht een MVO-certificering te behalen van hun opdrachtgevers, de investering en de zwaarte van de certificering zijn echter zeer hoog, dan wel te hoog voor deze MKB’ers. Keurmerk Nederland wordt gevraagd om mee te denken over een alternatief.

2017

Meerdere ondernemers hebben zich inmiddels bij Keurmerk Nederland gemeld. Daarop wordt een onderzoek gestart naar de internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de ISO 26000. Tevens wordt gestart met interne processen om de benodigde protocollen en reglementen te ontwikkelen. Daarnaast wordt gedurende 2017 gewerkt aan de opzet van een onafhankelijke Keurmerkcommissie om het MVO-Keurmerk te verzelfstandigen en te professionaliseren.

2018

Na jaren van voorbereidingen en pilots wordt het MVO-Keurmerk definitief in de markt gezet en getoetst conform de ISO 26000 norm, jaargang 2018-3. Binnen anderhalve maand worden de eerste MVO-Keurmerken uitgereikt aan organisaties uit de distillaten, desinfectie-, medische hulmiddelen- en schoonmaaksector. Het halfjaar bestaande MVO-Keurmerk besluit haar jaar met de uitreiking van het 10e MVO-Keurmerk.

2019

Het MVO-Keurmerk wordt verder geprofessionaliseerd. De eisen worden stevig gewijzigd en er worden Keurmerkhouders verwelkomt uit verschillende sectoren. Zo sluit het studentenuitzendbureau van de TU Delft zich aan, maar neemt de kennis onder de Keurmerkhouders ook toe met de aansluiting van een leverancier van ecologisch afbreekbare rietjes, de eerste geschenkspecialisten en het eerste bedrijf met het predicaat 'Koninklijk.' Verder wordt de eerste aanbesteding gewonnen met het MVO-Keurmerk. In dit jaar wordt het 20e MVO-Keurmerk uitgereikt en wordt geëindigd met 22 MVO-Keurmerkhouders.

2020

De nieuwe website en inlogportal voor het MVO-Keurmerk wordt in het leven geroepen. Tijdens de corona-crisis worden audits bij uitzondering digitaal uitgevoerd zodat nieuwe Keurmerkhouders zich alsnog kunnen aansluiten. 

Tenslotte wordt de vertaal- en transitieslag gemaakt naar CSR Quality Mark, wat staat voor de internationele certificering als het gaat om Corporate Social Responsibility. De eerste opdrachtgevers uit o.a. Canada reageren hier enthousiast op in hun gunning van opdrachten aan Nederlandse bedrijven. Bijzonder is dat het eerste bedrijf uit het buitenland zich aansluit en het 50e MVO-Keurmerk wordt uitgereikt.

2021

De MVO-Keurmerkcommissie komt dit kalenderjaar maandelijks samen om de uiteenzetting van de keurmerkeisen in meerdere niveaus te ontwikkelen. Op verzoek van een aantal Keurmerkhouders voorziet dit in een verdere progressie op de ISO 26000 richtlijn die tevens van pas komt bij aanbestedingen. Hiernaast wordt een nieuw logo ontwikkeld en wordt het eerste webinar georganiseerd. De ontwikkelingen gaan terdege snel in een tijd dat MVO bewezen acht te worden op een wijze waar het MVO-Keurmerk - ISO 26000 in voorziet. Het jaar wordt dan ook besloten met de uitreiking van het 75e MVO-Keurmerk.

2022

Met ingang van 2022 wordt het MVO-Keurmerk getoetst op vier niveaus: Basic, Brons, Zilver en Goud conform de ISO 26000 richtlijn. Reeds in januari waagt de eerste Keurmerkhouder de stap tot certificering op het niveau Zilver. Daarnaast wordt de gehele huisstijl van het MVO-Keurmerk volledig vernieuwd.

Het jaar 2022 eindigt met twee bijzondere mijlpalen: de uitreiking van het eerste MVO-Keurmerk op het niveau Goud en de uitreiking van het 100e MVO-Keurmerk - ISO 26000.

2023

Begin 2023 komt het groeiende draagvlak MVO-Keurmerkhouders in de belangstelling van de RIS (Rijksinkoopsamenwerking) te staan. Met ingang van 01-06-2023 wordt het MVO-Keurmerk dan ook ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht.