Na een uitgebreide toetsing conform ISO 26000 is de verdiende ceremonie daar: het MVO-Keurmerk wordt verstrekt aan de organisatie.

Gespecialiseerd uitvoerder in begraafplaatswerken Victor & Wijtman is een organisatie die uitgaat van kennis, respect en vakmanschap. Het bieden van rust en troost aan een ieder die een dierbare heeft verloren behoort op een begraafplaats te vinden te zijn. Dat hierbij werkzaamheden moeten worden verricht is een gegeven, echter alleen een gespecialiseerde uitvoerder kan en mag dit vormgeven.

Het is een vak waar Victor & Wijtman Begraafplaatswerken zich in heeft gespecialiseerd. Dat dit samengaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen mag duiden op een bepaald rentmeesterschap die in een sector als deze wellicht goed op zijn plaats is. Een sector waar met zorgvuldigheid op deskundige wijze gewerkt wordt.

Inspecteur Van der Werff mocht constateren dat de organisatie ver vooroploopt als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Geënt op de ISO 26000 behaalde de organisatie een score die ver boven het gemiddelde bleek, daarbij het gemiddelde verhogend. Dat de Keurmerkcommissie deze score nog eens onder ogen wil zien is niet voor niets, inspecteur Van der Werff constateerde dan ook:

De slogan ‘Met respect, kennis en vakmanschap’ wordt toegepast bij alle onderwerpen. Het personeelsbeleid is gericht op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

De doelstelling om emissieloos contracten aan te bieden en uit te voeren en middelen te gebruiken die niet belastend zijn voor het milieu geven aan welke impact Victor en Erwin willen maken met hun bedrijf.

De hoge score is een terechte beloning voor de MVO-aanpak van de leiding.

Vanaf deze plaats willen we organisatie en medewerkers dan ook van harte feliciteren met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.begraafplaatswerken.nl