Sander van de Bunt neemt namens Van de Pol Dienstverlening B.V. het MVO-Keurmerk conform de ISO 26000 eisen 2024-8 in ontvangst.

Met een bovengemiddelde score is facilitair dienstverlener Van de Pol Dienstverlening in bezit gekomen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Het vooraanstaande lid van Schoonmakend Nederland, werkend vanuit Terschuur, gemeente Barneveld, is al enkele jaren MVO gecertificeerd. De eerste generatie, teruggaand tot 1999 maakte het besluit reeds als lidnummer 033. Een besluit in een tijd dat MVO nog niet tot hoge prioriteit werd verheven bij veel bedrijven. De tweede generatie bouwde het MVO-beleid verder uit en zag haar bedrijfsorganisatie dan ook versterken. Auditor Gerard van der Werff mocht dan ook overgaan tot afgifte van een uitstekende rapportage.

Inspecteur Van der Werff besloot als volgt: ‘Volgens de gepubliceerde beleidsverklaring denkt de leiding van dit bedrijf bij iedere bedrijfsbeslissing naast het bedrijfsbelang ook over de zorg van de medewerkers en het milieu. Dit wordt aangetoond door de wijze waarop met concrete acties invulling wordt gegeven aan goed werkgeverschap. Met heeft veilig en duurzaam werken hoog in het vaandel staan. Op gebied van milieu is er aandacht voor beheersen van afvalstromen. Het MVO-Keurmerk wordt terecht toegekend aan Van de Pol Dienstverlening, dat nauw verbonden is met de lokale samenleving en daarbinnen maatschappelijke initiatieven steunt’.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Van de Pol Dienstverlening met het behalen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Het MVO-Keurmerk ervaart een toename van (bewinds)personen, gemeentes en (semi)overheidsinstanties die contact opnemen met Keurmerk Nederland om te controleren of een organisatie daadwerkelijk in bezit is van het MVO-Keurmerk. Dit is niet langer vereist, u kunt dit zelf proactief checken via de volledig vernieuwde website van het Keurmerkregister.

Meer informatie via: http://www.poldienstverlening.nl

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen