Inspecteur De Jong (l.) reikt aan zijn naamgenoot De Jong het MVO-Keurmerkcertificaat – ISO 26000 uit.

De ontwikkelingen bij het MVO-Keurmerk volgen elkaar in rap tempo op. De MVO-Keurmerkcommissie heeft zojuist melding gemaakt van het feit dat facilitair dienstverlener SMB Willems uit Arnhem het MVO-Keurmerk aan de certificeringsgalerij heeft mogen toevoegen. De organisatie die werk biedt aan zo’n 500 medewerkers heeft een uitgebreid MVO-beleid waar met verscheidene inspanningen vorm aan wordt gegeven. Het mocht de bewijsvoering dan ook tekenen, op zeer verscheidene vlakken blinkt SMB Willems in MVO uit.

Om wille van de geborgenheid van MVO zal dan ook niet te uitgebreid stil worden gestaan. Wel mocht duidelijk worden dat op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen ten alle tijde haar groene ambitie tracht te verwezenlijken. Waar eerder een ‘groene grondwet’ ter sprak kwam, mocht nu een ‘groene ambitie’ ter sprake komen. Onderverdeeld in ‘Groen’, ‘Groen en doen’ en ‘Groen en terugdoen.’ Met name het Planet-onderdeel wordt zodoende van uitgebreide aandacht voorzien.

De People-kant wordt uitgebreid in kaart gebracht door een opleidingenbeleid wat is uitgebreid tot een eigen werknemerloket. Daarnaast worden aan de Profit-zijde zeer vele maatschappelijke initiatieven gesteund. Het is een aanrader om dit breed scala aan MVO eens via de site te bestuderen. SMB Willems kiest er namelijk bewust voor om een gedegen MVO-beleid te communiceren middels haar website.

De MVO-Keurmerkcommissie brengt dan ook haar hartelijke felicitaties over aan de organisatie SMB Willems met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000!

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.smbwillemns.nl/mvo