Naast MVO wordt werk gemaakt van haar vertaling: het CSR Quality Mark Certificate komt tevens in het bezit van Hazeleger Kaas.

Hazeleger Kaas uit Barneveld heeft de opeenvolgende audit conform ISO 26000 doorlopen. In het kader van roulatie werd inspecteur Achterberg opgevolgd door Van der Werff en werd tevens gebruik gemaakt van de Engelstalige certificering. Het CSR Quality Mark Certificate is voor MVO-Keurmerkhouders namelijk ten behoeve van internationale communicatie tevens toe te voegen.

Een tweede inspectie kent ten opzichte van de initiële inspectie altijd een zeer andere benadering. Het uitgangspunt komt meer te liggen op voorgaande inspectie waarbij verbetering centraal staat. Dat de checklist tevens wijzigt en verdiept heeft tot gevolg dat een score uit een voorgaand jaar een opeenvolgend jaar lager zou komen te liggen. Het raakt de verantwoordelijkheid voor MVO die een bedrijf aangaat: structureel vooruitgang blijven boeken. Greenwashing of een inactief MVO-beleid wordt zo tevens tegengegaan, het MVO-Keurmerk wordt immers de bekroning voor een aangetoond en structureel groeiend MVO-beleid.

Zie dat dan maar te realiseren. Van der Werff legde de opeenvolgende checklist voor en spiegelde deze aan zowel de ISO 26000 richtlijn als de voorgaande rapportage. De score bleek de uitspraak ‘ISO 26000 als structureel groeimodel’ te kunnen bestendigen. Ten opzichte van 2020 werden verbeteringen doorgevoerd die tevens tot uitdrukking komen in de score. Aangezien ambassadeurs en stakeholders hier tot op de komma nauwkeurig op kunnen zijn is de vaststelling van de definitieve score nog niet bepaald. Dat deze score echter zeer boven de maat ligt deed besluiten direct tot uitreiking over te gaan.

Van der Werff mocht zodoende zowel het MVO-Keurmerk als het CSR Quality Mark Certificate conform ISO 26000 uitreiken. De Keurmerkcommissie alsmede RvT zullen de uitzonderlijke score tevens onder ogen zien met een opmerkelijk oog. Van der Werff kan zich intussen over de laatste waarderingscijfers van enkele criteria buigen met het vaste gegeven dat hier conform een uniek MVO-beleid gewerkt wordt. De MVO-genen van Hazeleger Kaas kennen een structureel groeimodel!

Vanaf deze plaats brengt de Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan directie, medewerkers en relaties van Hazeleger Kaas B.V. uit Barneveld.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.hazeleger-kaas.nl/en/about-us/sustainability