De Europese Commissie heeft ingestemd met 12 richtlijnen als onderdeel van de komende CSRD verplichting. In het kort: verslaglegging van niet-financiële informatie moet net zo belangrijk worden als de traditionele financiële verslaggeving. Over boekjaar 2024 wordt de CSRD van kracht voor de beursgenoteerde bedrijven, waarna het mkb zal volgen. Dat het mkb vaak niet zal kunnen achterblijven wordt alsmaar duidelijker. In de keten zullen de beursgenoteerde bedrijven namelijk in toenemende mate bewijsvoering betreffende MVO neerleggen bij de kleinere ondernemers, deze bewijsvoering is voor hen namelijk van belang om te voldoen aan de CSRD. Met de invoering ervan wordt dan ook een beweging in alle bedrijfsketens verwacht.

De 12 richtlijnen worden ESRS genoemd: European Sustainability Reporting Standards. Zij dienen als handvat voor de bedrijven bij de jaarlijkse verslaggeving. Waar zij over gaan? Thema’s als circulaire economie, biodiversiteit, vervuiling en dergelijke. Bedrijven dienen bij het volgen van de richtlijnen tevens verder te kijken. Er wordt niet alleen transparantie verwacht over de invloed van de bedrijfsactiviteiten op maatschappij en milieu, maar ook op dit omgekeerd haar invloed heeft op het bedrijf en de risico’s die hiermee gepaard gaan.

Wat gaan wij voor u betekenen als MVO-Keurmerkhouder in aanloop naar de CSRD?

Het is een feit dat de invoering van CSRD vanaf 2024 haar effect zal hebben in de diverse bedrijfsketens. Daar krijgen ook MVO-Keurmerkhouders mee te maken, met het systeem van het MVO-Keurmerk en haar ISO 26000 rapportage worden duurzaamheidsprestaties overzichtelijk gemaakt, aangetoond en bij meerdere boekjaren van verbetering voorzien. MVO-Keurmerkbedrijven zullen zoveel mogelijk een concurrentievoordeel verkrijgen, zij zullen eenvoudigweg steeds meer de vraag krijgen naar de inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO-Keurmerkhouder zal hierop de kaart van het MVO-Keurmerk en haar ISO 26000 rapportage kunnen spelen. Zij profileren zich als waardevollere organisatie om zaken mee te doen.

Het is voor MVO-Keurmerkhouders van belang om in bepaalde gevallen te beschikken over meerdere ISO 26000 rapportages. Via uw online portal heeft u ten alle tijde inzage in uw rapportages!

Wat kan verwacht worden van de checklist 2024-8?

De MVO-Keurmerkcommissie zal de checklist zoveel mogelijk inrichten met de CSRD voor ogen. In een volgend artikel wordt elke ESRS voor u op een rij gezet. Daarbij kunt u opmerken dat de termen u als MVO-Keurmerkhouder niet onbekend voor zullen komen. De MVO-Keurmerkcommissie zal aanpassing van de norm verder zo goed mogelijk voor haar rekening nemen om uw voorsprong in de sector te consolideren en waar nodig uit te breiden.