Directie en team mag op gepaste afstand juichen: de organisatie is gecertificeerd met het MVO-Keurmerk – ISO 26000.

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gebracht dat De Zwart facilitaire diensten B.V. uit Lisse op overtuigende wijze de ISO 26000 audit doorlopen heeft. In een audit waarbij inspecteur Marcel de Jong de honneurs waarnam werd over de gehele linie van de 3 P’s een MVO-beleid zichtbaar wat als voorbeeld mag dienen voor de gehele facilitaire sector. Van CO-2 neutraal stofzuigen tot het continue monitoren van zonnestroom, De Zwart bleek MVO tot USP van de organisatie te verwezenlijken.

Met name op de linie van Planet mocht inspecteur De Jong zich dan ook verbazen. De organisatie toonde lef aan door de live weergave van zonnestroom online inzichtelijk te maken voor elke buitenstaander, daarnaast wordt de stroom voor het stofzuigen geheel opgewekt uit eigen zonnepanelen zodat deze het milieu niet belasten. Gekscherend mocht dan ook opgemerkt worden dat het idee opkwam om de stofzuigers groen te spuiten om de klemtoon er nog maar eens op te leggen, vanwege het milieu blijft het bij de opmerking;-).

Het mocht dan ook verlopen in een audit waarbij de organisatie tevens op de People en Profit kant succesvolle resultaten mochten boeken. De Jong noteerde een gedegen beleid waarbij de basiscursus schoonmaak aan elke facilitaire medewerker wordt gegeven, een gegeven dat nog lang niet bij elk schoonmaakbedrijf tot stand komt.

Tel daarbij op de steun aan maatschappelijke initiatieven en de selectie van leveranciers op MVO. De Zwart mocht zodoende sterk langszij komen en de 70.0 grens ruim overschrijven, het MVO-Keurmerk conform ISO 26000 is voor Vrijburg en zijn team meer dan verdiend!

Vanaf deze plaats brengt de MVO-Keurmerkcommissie haar hartelijke felicitaties over aan het team van De Zwart facilitaire diensten B.V. met het behalen van het MVO-Keurmerk conform ISO 26000.

Openbare checklist inzien: http://www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

Meer informatie via: http://www.dezwartfd.nl