Onderstaande 12 richtlijnen, ook wel ESRS genoemd, dienen als het scala richtlijnen voor bedrijven als onderdeel van CSRD.

Standaard Thema Inhoud
ESRS 1 Vervuiling Beheer en impact van vervuilende stoffen.
ESRS 2 Biodiversiteit Bescherming van de biodiversiteit en ecosysteem.
ESRS 3 Circulaire Economie Hergebruik en duurzaam afvalbeheer.
ESRS 4 Werknemers Gezondheid, rechten en welzijn medewerkers.
ESRS 5 Consumenten Bescherming consumentenbelang.
ESRS 6 Mensenrechten Eerbiediging en versterking mensenrechten.
ESRS 7 Maatschappelijke Betrokkenheid Ondersteuning maatschappelijke projecten en lokale initiatieven.
ESRS 8 Gelijke kansen Bevordering gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer.
ESRS 9 Klimaatverandering Beheer en impact van klimaatgerelateerde risico’s.
ESRS 10 Grondstoffen Behoud en verantwoord gebruik.
ESRS 11 Privacy en gegevensbeveiliging Bescherming persoonlijke gegevens en privacy.
ESRS 12 Transparantie en anticorruptie Preventie van corruptie.