Dhr. Stuifbergen neemt namens Breedweer het MVO-Keurmerk – Zilver in ontvangst.

Met een riante score heeft Breedweer facilitaire diensten het MVO-Keurmerk op niveau Zilver verworven. In een eerder stadium sloeg de organisatie de classificatie op het niveau Brons reeds over, de mensen van ‘niet lullen maar impact’ maken laten op deze wijze weer van zich horen. Tijdens MVO-Keurmerkcommissie vergaderingen wordt nu ook gesproken van ‘ik zie, ik zie, de CSRD’, het team van Breedweer draait er namelijk niet omheen, groene daden zijn het credo.

Recent stond Breedweer nog in de belangstelling als het ging om de deelname aan de Workplace Xperience in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. De impactmakers stonden hier vanuit een duidelijke missie die in een presentatie naar voren werd gebracht door Jack. Breedweer is sinds jaar en dag gericht op het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij en het milieu, niet gericht op het maken van winst. Het is de identiteit die in alle facetten van de organisatie naar voren komt.

Impressie van de deelname van Breedweer aan de Workplace Xperience.

Het uitgestrekte MVO-beleid van de organisatie maakt het tot een opgave om een impressie te geven, echter, de ISO 26000 rapportage van inspecteur Marcel de Jong licht een aantal facetten uit:

  • De organisatie heeft zich toegelegd op het voldoen aan 46 verplichte eisen.
  • De organisatie heeft zich liefst 8 van de 17 SDG’s geadopteerd.
  • De organisatie maakt gebruik van een Sustainable Paspoort zodat SDG’s kunnen worden gevolgd en volgens een PDCA-cyclus verder van verbetering worden voorzien.
  • De aangestelde auditor leverde bevindingen bij de MVO-Keurmerkcommissie in als tweede controle ter verificatie.

Auditor Marcel de Jong besloot de ISO 2600 rapportage als volgt: ‘Breedweer Facilitaire diensten heeft de inspectie MVO zilver weer behaald gezien de impact die zij leveren naar en voor de stakeholders. Op alle fronten van de PPP scoren zij goed. Tevens zijn er een aantal doelstellingen gekoppeld aan een aantal SDG’s zoals het verzorgen van opleidingen voor alle medewerkers maat ook om medewerkers
een kans te geven op de arbeidsmarkt zowel op kantoor als bij de klant’.

Toelichting MVO-Keurmerkcommissie

Allereerst brengt de MVO-Keurmerkcommissie onder leiding van Peter van Duijn haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van Breedweer facilitaire diensten met het behalen van het MVO-Keurmerk op niveau Zilver.

De MVO-Keurmerkcommissie werkt aan voortdurende versterking van de positionering van het MVO-Keurmerk. Contacten met Rijksoverheid, aansluiting van gerenommeerde organisaties en uitbouw naar meer dan 100 bedrijven dragen bij aan de volgende stap die gezet gaat worden. In een vorig kalenderjaar is het volgende ontwikkelpunt doorgevoerd die wij vanaf nu onderstaand bij elke uitreiking toelichten.

Het MVO-Keurmerk staat met ingang van 08-05-2023 onder toezicht van de Stichting Keurmerk Toezicht. Medio juni wordt verdere informatie vrijgegeven over het onderbrengen van het MVO-Keurmerk bij deze Stichting.