Met ingang van 1 juni 2023 worden alle Keurmerken die getoetst worden door Keurmerk Nederland ondergebracht bij de Stichting Keurmerk Toezicht. Gestage uitbouw van het MVO-Keurmerk en Zero Waste Keurmerk,  introductie van het VKS-Keurmerk en Keurmerk SchoonGarant alsmede het Keurmerk Tourmanagement hebben bijgedragen aan de professionalisering in volledig onafhankelijk toezicht over deze Keurmerken. Voor MVO-Keurmerkhouders…

Lees meer

Als gevolg van de komende wetgeving betreffende CSRD maakt het MVO-Keurmerk in tempo haar stappen door. Een update over de laatste maanden is dan ook op zijn plaats. In combinatie met het aanstaande onderbrengen van het MVO-Keurmerk bij de Stichting Keurmerk Toezicht wordt een steeds sterkere positionering merkbaar. Het achterliggende halfjaar zijn de volgende nieuwe…

Lees meer

Impressie van het SDG-Kaartspel. We doen elke keer wat anders bij de MVO-Keurmerkcommissie. Recent legden we contact in België met MVO Advies. De directrice van deze onderneming ondersteunt allerlei organisaties met de implementatie van MVO. Hiervoor heeft zij het SDG-Kaartspel ontworpen. Reden voor ons om dit kaartspel op te vragen. We gingen om de tafel,…

Lees meer

De MVO-Keurmerkcommissie staat op het punt om een nieuwe fase te betreden onder onafhankelijker toezicht. Een forse toename aan adviesgesprekken naar certificering wijst richting naar de 110e MVO-Keurmerkhouder en contacten in België sorteren voor op verdere internationalisering. Zomaar enkele ontwikkelingen die gepaard gaan met dé terugkerende vraag onder legio bedrijven: voldoen wij aan de komende…

Lees meer

Sedert 2018 is het MVO-Keurmerk opgericht, wat medio september gepaard zal gaan met het 5-jarig bestaan van het merkteken. Het gaat vaak over de groei, niet helemaal onterecht weliswaar. Sinds die eerste maanden in september passeerden organisaties uit tal van sectoren de revue. Onder deze organisaties bevinden zich steevast bedrijven die de MVO-Keurmerkcommissie blijven verbazen.…

Lees meer
Verduurzaming internetgebruik

Bij een MVO-Keurmerktoetsing wordt onder andere gevraagd of er actief maatregelen worden genomen om energie te besparen en te verduurzamen en of er een verbetering van de CO2 voetafdruk waar te nemen is. In veel gevallen is dit het geval door bijvoorbeeld de investering in zonnepanelen en/of warmtepomp, de inkoop van groene stroom, het gebruik…

Lees meer

Impressie van de 80e MVO-Keurmerkuitreiking bij G. Vlastuin Transport in Ede, 2022. Tijdens vergaderingen keren twee thema’s steeds vaker terug: de invoering van CSRD en het toenemende draagvlak van het MVO-Keurmerk. In april 2022 werd de MVO-Keurmerkcommissie op de hoogte gesteld van het feit dat het 80e MVO-Keurmerk – ISO 26000 werd uitgereikt aan G.…

Lees meer

Met de 105 MVO-Keurmerkkwalificatie in aantocht staat de planning intussen volgeboekt. Aanmeldingen volgen elkaar wekelijks op waarbij de ogen reeds gericht zijn op de weg naar 110 MVO-Keurmerkhouders. Het geeft reden tot dankbaarheid, maar ook tot nuchterheid. Feit is dat de MVO-Keurmerkcommissie diverse platforms heeft geïnformeerd over het MVO-Keurmerk waarbij ook de RIS en andere…

Lees meer

Nu de invoering van CSRD een feit is en alle organisaties werk moeten gaan maken van de invoering van een MVO-beleid in de praktijk zijn er zaken aan het veranderen. De eerste gemeentes voelen druk om inkoopbeleid te wijzigen, en onderzoeken daarbij het MVO-Keurmerk. Rijksinkoopsamenwerking nam recent het MVO-Keurmerk – ISO 26000 onder de loep…

Lees meer