Secretaris MVO-Keurmerkcommissie – Gerard van der Werff. Bij toetsing voor het MVO-Keurmerk wordt de vraag gesteld of de organisatie innovatief is en hierdoor in meer of mindere mate veranderings- en crisisbestendig is. Deze vraag heeft als doel vast te stellen met welk beleid een organisatie kwetsbaarheid reduceert. Met andere woorden: in meer of mindere mate…

Lees meer

Impressie van een bijeenkomst van de commissie, v.l.n.r. Henk Achterberg (Vertegenwoordiger KMNL), Martin Bogers (Adviseur), Sjors Westdorp (Vertegenwoordiger MVO-Keurmerkhouders), Gerard van der Werff (Secretaris) en Peter van Duijn (Voorzitter). Niet op de foto: Gijsbert van Voorst (Vertegenwoordiger KMNL) en Rik van de Noort (Jeugdlid). De MVO-Keurmerkcommissie heeft zich onder leiding van Peter van Duijn versterkt…

Lees meer

Manager en kwaliteitsdeskundige ISO 26000 MVO-Keurmerkcommissie – Gijsbert van Voorst. De ontwikkelingen  in het landschap van MVO zijn de laatste weken nadrukkelijk merkbaar in onze maatschappij. Waar we in vroeger jaren wars met het implementeren van MVO om konden gaan wordt dit niet langer breed geaccepteerd in de maatschappij. De eerste supermarkten komen met producten…

Lees meer

Voorzitter MVO-Keurmerkcommissie 2022 – Peter van Duijn. We vroegen onze voorzitter voor een nieuwe serie om zijn blik op de wereldsituatie anno 2022 in relatie met MVO. Waar aan de ene kant van de wereld relatieve rust kan heersen, is een ander werelddeel het decor van oorlogsgeweld. Terwijl Brussel een reuzenstap gaat zetten naar duurzame…

Lees meer

Impressie van het meer dan 100 jaar oude familiebedrijf Leeuwerik. De MVO-Keurmerkcommissie heeft wederom meerdere voordrachten van aspirant-Keurmerkhouders ontvangen. Voorzitter Peter van Duijn en zijn commissieleden mochten zich buigen over vier aanmeldingen waardoor de 80e uitreiking bij resultaat hoopt plaats te gaan vinden. De diversiteit neemt toe waarbij de achterliggende jaren tevens een groei merkbaar…

Lees meer

Afbeelding ter illustratie. Enkele vertegenwoordigers van het MVO-Keurmerk zijn recent samengekomen om het achterliggende jaar te evalueren. Naast de oplevering van de nieuwe huisstijl werd uitgebreid stilgestaan bij het project van de opdeling van het MVO-Keurmerk in vier niveaus. De evaluatie stond verder in het teken van de forse uitbreiding die het bestand MVO-Keurmerkhouders heeft…

Lees meer

Voorzitter Van Duijn (r.) overhandigt het allereerste MVO-Keurmerkcertificaat op het niveau Zilver – ISO 26000 aan directeur Tielen. Eind 2021 vergaderde de MVO-Keurmerkcommissie onder leiding van Peter van Duijn over de aanstaande verdieping van de ISO 26000 richtlijn. De vergadering stond in het teken van discussie over de mogelijke progressie van Keurmerkhouders langs de ISO…

Lees meer

Afbeelding ter illustratie. De MVO-Keurmerkcommissie heeft met ingang van heden de benodigde templates verkregen waarmee de totale huisstijl van zowel de MVO-Keurmerkcertificaten als de CSR Quality Mark Certificates zal worden gewijzigd. Met terugwerkende kracht zullen MVO-Keurmerkhouders over een inspectie die is uitgevoerd in het kalenderjaar 2022 een vernieuwd certificaat op maat verkrijgen. De vernieuwde vormgeving…

Lees meer

Begin mei dit jaar heb ik, samen met nog 2 rolstoelers, besloten om mee te doen aan een sponsorloop. Voor mij speelde het “iets doen voor de medemens” een grote rol. Met MVO ben je ook best vaak bezig met het kopje ‘People’, dus MVO heeft me wat dit betreft zeker geholpen in het maken…

Lees meer

CEO Bas Latten neemt het CSR Quality Mark Certificate in ontvangst na een zeer overtuigende audit. Het verhaal van Cyclups klinkt voor velen als sprookje in de oren, maar blijkt een prachtige werkelijkheid. Nog geen drie jaar geleden verkenden Bas Latten en Sean Colombon al backpackend de wereld. Zo’n reis waarvan je op die leeftijd…

Lees meer