Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld?  We gaan in gesprek…

Lees meer

Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld?  We gaan in gesprek…

Lees meer

De SDG’s zijn een kompas voor alle thema’s waaraan gewerkt moet worden in de samenleving en de wereld. De 17 doelen bieden perspectief op een betere toekomst op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, waarbij we allemaal een rol hebben bij het…

Lees meer

Alle instanties die gerekend worden tot de overheid moeten zich aan bepaalde regels houden bij aanbestedingen. Dit zijn de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen, publiekrechtelijke instellingen (universiteiten en scholen) en speciale sectorbedrijven, zoals drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en vervoersdiensten. Aanbestedingen voor deze instanties hebben betrekking op werken, leveringen en diensten. Heel breed dus, van bouwwerken en aanleg van…

Lees meer

Leden van de MVO-Keurmerkcommissie die gesprekken voeren met vertegenwoordigers uit de politiek en (semi-)overheid hebben opgedane kennis teruggebracht tot nieuwe acties. Wat hier vooral ten oorsprong aan ligt is wildgroei van duurzaamheidsclaims. In Nederland was het de ACM, maar in Europa de Europese Commissie die de Groene Claims Richtlijn boven de OHP (Oneerlijke Handelsprakijken) zal…

Lees meer

Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld? We openen de serie…

Lees meer

Wederom hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het platform Duurzaamheid Gestript en het MVO-Keurmerk. Gerke van Zalk en Martin Bogers mochten namens beide partijen een prettig gesprek voeren over het belang van MVO en het delen van (bedrijfs)verhalen over de materie. Na een eerdere uitwisseling van Duurzaamheid Gestript mocht namens het MVO-Keurmerk informatie verstrekt worden over het…

Lees meer

Vele ondernemers in het MKB zijn in de veronderstelling dat de CSRD-regels en verplichte rapportage vooralsnog iets is voor grotere bedrijven. Wat het opstellen van rapportages betreft is dit ook zo. Echter, ieder bedrijf, dat een rol speelt in een keten van een bedrijf dat CSRD-plichtig is, kan gevraagd worden informatie te verstrekken. Dan komt…

Lees meer

Uiteenlopende contacten van de MVO-Keurmerkcommissie nemen de laatste maanden zienderogen toe. In de komende weken hoopt de berichtgeving rond het MVO-Keurmerk verder toe te nemen, stapsgewijs nemen we u  mee in dit gestage proces. Vandaag de berichtgeving dat een lid van de MVO-Keurmerkcommissie hoopt aan te schuiven bij de jury van een publieksprijs rond MVO…

Lees meer

Recent hebben prettige gesprekken plaatsgevonden tussen het initiatief Duurzaamheid Gestript en het MVO-Keurmerk. Het initiatief van een groep duurzame ondernemers uit het MKB heeft tot enthousiasme geleid van de MVO-Keurmerkcommissie. De ondernemers uit het MKB hebben een boekje uitgebracht met verhalen van ondernemers in het kader van duurzaamheid. Wat hierbij centraal staat? Het delen van…

Lees meer