Rijden op perslucht

Ons wagenpark rijd op benzine, nog op diesel, in toenemende mate op elektriciteit of in veel mindere mate op lpg. Andere brandstofbronnen worden wel eens besproken, waaronder  met name waterstof. Maar misschien hebt u ook wel eens de gedachte: zou het niet helemaal anders kunnen? Op water of lucht zou toch veel mooier zijn? SolutionAir…

Lees meer

Impressie van de (toen pas) 35e MVO-Keurmerkuitreiking medio 2020. De mijlpaal van 100 MVO-Keurmerkhouders komt voor stakeholders, betrokkenen, commissieleden, relaties en de RvT steeds dichterbij. Reden om vooruit te kijken, maar voor de MVO-Keurmerkcommissie tevens reden om een tussenstap naar 95 MVO-Keurmerkhouders als waardevol te zien. Wat in 2018 begon met een fractie van 10…

Lees meer

Sjors Westdorp: de nieuwe vertegenwoordiger van Keurmerkhouders in de MVO-Keurmerkcommissie. Recent werd melding gemaakt van het feit dat de Keurmerkcommissie zich versterkt heeft met een vertegenwoordiger van MVO-Keurmerkhouders. Met het terugzien van ‘de andere kant van de tafel’ in de commissie is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. Met Sjors gingen we het gesprek aan,…

Lees meer

Als je dagelijks te maken hebt met een beperking weet je als geen ander hoe vervelend het is om geen toegang te hebben tot bepaalde gebouwen/vervoersmiddelen, omdat ze niet begaanbaar zijn. Rik van de Noort heeft als jeugdlid van de MVO-Keurmerkcommissie meermaals te maken met deze precaire situatie. Er zijn bijvoorbeeld nog best veel treinen…

Lees meer

Secretaris MVO-Keurmerkcommissie – Gerard van der Werff. Bij toetsing voor het MVO-Keurmerk wordt de vraag gesteld of de organisatie innovatief is en hierdoor in meer of mindere mate veranderings- en crisisbestendig is. Deze vraag heeft als doel vast te stellen met welk beleid een organisatie kwetsbaarheid reduceert. Met andere woorden: in meer of mindere mate…

Lees meer

Impressie van een bijeenkomst van de commissie, v.l.n.r. Henk Achterberg (Vertegenwoordiger KMNL), Martin Bogers (Adviseur), Sjors Westdorp (Vertegenwoordiger MVO-Keurmerkhouders), Gerard van der Werff (Secretaris) en Peter van Duijn (Voorzitter). Niet op de foto: Gijsbert van Voorst (Vertegenwoordiger KMNL) en Rik van de Noort (Jeugdlid). De MVO-Keurmerkcommissie heeft zich onder leiding van Peter van Duijn versterkt…

Lees meer

Manager en kwaliteitsdeskundige ISO 26000 MVO-Keurmerkcommissie – Gijsbert van Voorst. De ontwikkelingen  in het landschap van MVO zijn de laatste weken nadrukkelijk merkbaar in onze maatschappij. Waar we in vroeger jaren wars met het implementeren van MVO om konden gaan wordt dit niet langer breed geaccepteerd in de maatschappij. De eerste supermarkten komen met producten…

Lees meer

Voorzitter MVO-Keurmerkcommissie 2022 – Peter van Duijn. We vroegen onze voorzitter voor een nieuwe serie om zijn blik op de wereldsituatie anno 2022 in relatie met MVO. Waar aan de ene kant van de wereld relatieve rust kan heersen, is een ander werelddeel het decor van oorlogsgeweld. Terwijl Brussel een reuzenstap gaat zetten naar duurzame…

Lees meer

Impressie van het meer dan 100 jaar oude familiebedrijf Leeuwerik. De MVO-Keurmerkcommissie heeft wederom meerdere voordrachten van aspirant-Keurmerkhouders ontvangen. Voorzitter Peter van Duijn en zijn commissieleden mochten zich buigen over vier aanmeldingen waardoor de 80e uitreiking bij resultaat hoopt plaats te gaan vinden. De diversiteit neemt toe waarbij de achterliggende jaren tevens een groei merkbaar…

Lees meer

Afbeelding ter illustratie. Enkele vertegenwoordigers van het MVO-Keurmerk zijn recent samengekomen om het achterliggende jaar te evalueren. Naast de oplevering van de nieuwe huisstijl werd uitgebreid stilgestaan bij het project van de opdeling van het MVO-Keurmerk in vier niveaus. De evaluatie stond verder in het teken van de forse uitbreiding die het bestand MVO-Keurmerkhouders heeft…

Lees meer