Onderstaande 12 richtlijnen, ook wel ESRS genoemd, dienen als het scala richtlijnen voor bedrijven als onderdeel van CSRD. Standaard Thema Inhoud ESRS 1 Vervuiling Beheer en impact van vervuilende stoffen. ESRS 2 Biodiversiteit Bescherming van de biodiversiteit en ecosysteem. ESRS 3 Circulaire Economie Hergebruik en duurzaam afvalbeheer. ESRS 4 Werknemers Gezondheid, rechten en welzijn medewerkers.…

Lees meer

De Europese Commissie heeft ingestemd met 12 richtlijnen als onderdeel van de komende CSRD verplichting. In het kort: verslaglegging van niet-financiële informatie moet net zo belangrijk worden als de traditionele financiële verslaggeving. Over boekjaar 2024 wordt de CSRD van kracht voor de beursgenoteerde bedrijven, waarna het mkb zal volgen. Dat het mkb vaak niet zal…

Lees meer

Met het verstrijken van de vakantieperiode heeft de werkgroep CSRD niet stilgezeten. Medio september hoopt meer informatie vrijgegeven te worden over de invoering van CSRD en de implementatie van facetten uit de CSRD in het MVO-Keurmerk. Het doel mag duidelijk zijn: MVO-Keurmerkhouders zullen vooruitlopen op komende wet- en regelgeving. Wordt vervolgd.

Lees meer

Dhr. Stuifbergen neemt namens Breedweer het MVO-Keurmerk – Zilver in ontvangst. Met een riante score heeft Breedweer facilitaire diensten het MVO-Keurmerk op niveau Zilver verworven. In een eerder stadium sloeg de organisatie de classificatie op het niveau Brons reeds over, de mensen van ‘niet lullen maar impact’ maken laten op deze wijze weer van zich…

Lees meer

De MVO-Keurmerkcommissie heeft recent meerdere voordrachten van aspirant-keurmerkhouders uit verscheidene sectoren ontvangen. Waar voorzitter Peter van Duijn eind 2020 het 50e MVO-Keurmerk na toetsing van de inspecteur mocht overhandigen is inmiddels het 60e MVO-Keurmerk alweer uitgereikt en laat de 70e uitreiking als het aan ons ligt niet lang meer op zich wachten. Toetsingen conform de…

Lees meer

De ontwikkelingen bij het MVO-Keurmerk volgen elkaar in rap tempo op. De MVO-Keurmerkcommissie heeft zojuist melding gemaakt van het feit dat facilitair dienstverlener SMB Willems uit Arnhem het MVO-Keurmerk aan de certificeringsgalerij heeft mogen toevoegen. De organisatie die werk biedt aan zo’n 500 medewerkers heeft een uitgebreid MVO-beleid waar met verscheidene inspanningen vorm aan wordt…

Lees meer

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gebracht dat De Zwart facilitaire diensten B.V. uit Lisse op overtuigende wijze de ISO 26000 audit doorlopen heeft. In een audit waarbij inspecteur Marcel de Jong de honneurs waarnam werd over de gehele linie van de 3 P’s een MVO-beleid zichtbaar wat als voorbeeld mag dienen voor de gehele…

Lees meer

Het is hip, het is duurzaam: een warmtepomp. Heb jij er al één? Waar de pelletkachel op z’n retour is en stokend Nederland van de aardgasverslaving af moet, is er een alternatief: een pomp die warmte en koude uit de lucht of uit de bodem haalt. Ik ben nu ook hip en duurzaam: bij mij…

Lees meer

Gespecialiseerd uitvoerder in begraafplaatswerken Victor & Wijtman is een organisatie die uitgaat van kennis, respect en vakmanschap. Het bieden van rust en troost aan een ieder die een dierbare heeft verloren behoort op een begraafplaats te vinden te zijn. Dat hierbij werkzaamheden moeten worden verricht is een gegeven, echter alleen een gespecialiseerde uitvoerder kan en…

Lees meer