De ontwikkelingen bij het MVO-Keurmerk volgen elkaar in rap tempo op. De MVO-Keurmerkcommissie heeft zojuist melding gemaakt van het feit dat facilitair dienstverlener SMB Willems uit Arnhem het MVO-Keurmerk aan de certificeringsgalerij heeft mogen toevoegen. De organisatie die werk biedt aan zo’n 500 medewerkers heeft een uitgebreid MVO-beleid waar met verscheidene inspanningen vorm aan wordt…

Read More

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gebracht dat De Zwart facilitaire diensten B.V. uit Lisse op overtuigende wijze de ISO 26000 audit doorlopen heeft. In een audit waarbij inspecteur Marcel de Jong de honneurs waarnam werd over de gehele linie van de 3 P’s een MVO-beleid zichtbaar wat als voorbeeld mag dienen voor de gehele…

Read More

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat ook in de distillatenbranche het MVO-Keurmerk niet onopgemerkt is gebleven. Distilleerderij De Bronckhorst uit Zelhem ging de uitdaging tot certificeren aan. Het mocht resulteren in een bewijsvoering die over de gehele linie van de 3 P’s succesvol bleek waarna inspectrice Kuipers het felbegeerde MVO-Keurmerkcertificaat…

Read More

De MVO-Keurmerkcommissie heeft kennis genomen van het feit dat Greengiving uit Barneveld de eerste toetsing conform de checklist 2021-6 succesvol heeft doorlopen. Daarbij viel meermaals het woord ‘de groene grondwet.’ Bij dit woord zal de Keurmerkcommissie volgende week in haar vergadering nog lang stilstaan. Met deze grondwet als basis mag Greengiving zich namelijk niet voor…

Read More

De MVO-Keurmerkcommissie is op de hoogte gesteld van het feit dat de eerste organisatie uit Someren een afdoende score heeft afgelegd op de ISO 26000 norm. Nieuwkomer Edumar Metaalbewerking scoorde evenals Victor & Wijtman bovengemiddeld en laat daarmee de commissie onder leiding van Peter van Duijn versteld staan. De handtekeningen kunnen worden gezet, de definitieve…

Read More

De MVO-Keurmerkcommissie heeft besloten om naast de MVO-Keurmerkeisen tevens de brochure en investering van het MVO-Keurmerk – ISO 26000 openbaar te maken. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan de hoge mate van transparantie rond het MVO-Keurmerk. Hiervoor zal gewerkt gaan worden aan een aparte pagina: ‘Brochure & Investering.’ Tot die tijd is de documentatie op…

Read More

Gespecialiseerd uitvoerder in begraafplaatswerken Victor & Wijtman is een organisatie die uitgaat van kennis, respect en vakmanschap. Het bieden van rust en troost aan een ieder die een dierbare heeft verloren behoort op een begraafplaats te vinden te zijn. Dat hierbij werkzaamheden moeten worden verricht is een gegeven, echter alleen een gespecialiseerde uitvoerder kan en…

Read More

Mevr. Kuipers overhandigt Dhr. Van den Bosch het MVO-Keurmerk – ISO 26000. Afgelopen jaar kreeg de MVO-Keurmerkcommissie wel eens de vraag naar diversiteit in zake van de inspecteurspoule. Louter inspecteurs die gerechtigd zijn de ISO 26000 norm te toetsen, daar werd begin 2021 met de aanstelling van inspectrices Kuipers en Hooiveld afscheid van genomen. Het…

Read More

Inspecteur van der Werff (l.) reikt het MVO-Keurmerk – ISO 26000 uit aan dhr. Zijerveld. De MVO-Keurmerkcommissie heeft kennis mogen nemen van het feit dat MAAZ Cheese B.V. uit Bodegraven succesvol de ISO 26000 audit heeft doorlopen. Inspecteur Van der Werff onderwierp de kaasleverancier aan het uitgebreide pallet van eisen op basis van de 3…

Read More

Hazeleger Kaas uit Barneveld heeft de opeenvolgende audit conform ISO 26000 doorlopen. In het kader van roulatie werd inspecteur Achterberg opgevolgd door Van der Werff en werd tevens gebruik gemaakt van de Engelstalige certificering. Het CSR Quality Mark Certificate is voor MVO-Keurmerkhouders namelijk ten behoeve van internationale communicatie tevens toe te voegen. Een tweede inspectie…

Read More